Troms og Finnmark fylkeskommune har gitt 600 000 kroner i støtte til Norinnova AS til «Vekstprogram for skalerbare oppstartsbedrifter».

 

Troms og Finnmark fylkeskommune har bevilget til sammen 5 millioner kroner til næringsutvikling og vekst i regionen i og etter koronasituasjonen. 

Fylkeskommunen har bevilget tilskudd til en rekke utviklingsprosjekter rettet mot utvikling og styrking av næringslivet i fylket.

Fylkesråd Karin Eriksen

Fylkeskommunen støtter arrangementer og møteplasser som bidrar til nærings- og samfunnsutvikling i Troms og Finnmark.

Fylkeskommunen har bevilget tilskudd til en rekke utviklingsprosjekter rettet mot digitalisering og styrking av kulturnæringene og næringslivet i fylket.

Fylkeskommunen har bevilget 1,9 millioner kroner i tilskudd til en rekke utviklingsprosjekter rettet mot gründere og styrking av næringslivet i fylket

 Fylkeskommunen har bevilget tilskudd til en rekke utviklingsprosjekter rettet mot digitalisering og styrking av kulturnæringene og næringslivet i fylket.

Fylkesråd Karin Eriksen

Troms og Finnmark fylkeskommune har bevilget kroner 1 000 000 i tilskudd til Nordnorsk vitensenter.

Fylkeskommunen støtter arrangementer og møteplasser som bidrar til nærings- og samfunnsutvikling i Troms og Finnmark. 

I 2020 skal Troms og Finnmark fylkeskommune i samarbeid med Nordland fylkeskommune dele ut 25,48 millioner kroner til prosjekter som støtter opp under regjeringens nordområdepolitikk. 

Til toppen