Laksemerde

Fristen på å melde seg opp til auksjon for 2020 av produksjonskapasitet til akvakultur med matfisk av laks, ørret og regnbueørret er 1. juli.   

Havbruksfondets utbetalinger til kommunene reduseres med 3,8 mrd. allerede i 2020.

Rekrutteringsfond for fiskere i Finnmark er klart. Fylkesrådet har revidert retningslinjene som gjaldt i Finnmark fylkeskommune og tilpasset dem til ny organisasjon.

 Fylkeskommunen lyser ut tilskuddsmidler i landbruket med søknadsfrist 15. mai 2020.

Troms og Finnmark fylkeskommune, UiT Norges arktiske universitet og næringslivsbedrifter fortsetter verdifullt samarbeid om næringslivsmentorer i Troms.

Statskog SF søker prosjekter på utvalgte satsningsområder beskrevet i samarbeidsavtalen med TFFK.

Troms og Finnmark fylkeskommune har sendt oppdragsbrev for 2020 til Siva (Selskapet for industrivekst SF).

Nærings- og fiskeridepartementet lyser ut salg av nye tillatelser til akvakultur med matfisk av laks, ørret og regnbueørret, jf. § 4 i forskrift om tildeling av nye tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2020.

Romteknologi og næringsutvikling i nordområdene var hovedtemaet under sidearrangementet From Space to Earth – New Space – new business opportunities.

Fylkesråd Karin Eriksen (Sp) og Bjarne Rohde (SV) er til stede under verdens største mat- og landbruksmesse, Grüne Woche i Berlin, hvor blant annet 13 elever og lærlinger skal være med å fremme nordnorsk matkultur.

Til toppen