Kapasitetsjustering i akvakultur – «Trafikklyssystemet»

Nærings- og fiskeridepartementet lyser ut salg av nye tillatelser til akvakultur med matfisk av laks, ørret og regnbueørret, jf. § 4 i forskrift om tildeling av nye tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2020.

De nye tillatelsene vil bli tildelt i følgende produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret:

Klikk for stort bilde Område 1: Svenskegrensen til Jæren

Område 2: Ryfylke

Område 6: Nordmøre og Sør-Trøndelag

Område 7: Nord-Trøndelag med Bindal

Område 8: Helgeland til Bodø

Område 9: Vestfjorden og Vesterålen

Område 11: Kvaløya til Loppa *

Område 12: Vest-Finnmark*

Område 13: Øst-Finnmark*

*Søknad må sendes til Troms og Finnmark fylkeskommune.

 

 

Frist for innsending av søknad

Frist for innsending av søknad til fylkeskommunen er 25. februar 2020. Det er tillatt å sende søknaden med rekommandert brev eller på elektronisk søknadsskjema. 

Dersom søknaden skal leveres med oppmøte hos fylkeskommunen, må det skje personlig eller via sendemann innen 25. februar 2020 klokken 15:00.

Søknadskjema er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettside.

Tildeling av tilsagn om tillatelse gir rett til å søke om klarering av lokalitet innenfor det produksjonsområdet tilsagnet om tillatelse gjelder. Et tilsagn om tillatelse gir imidlertid ingen rett til å få klarert nye lokaliteter eller få økt kapasitet på eksisterende lokaliteter. Dette må i tilfelle omsøkes på ordinært vis.

Her finner du mer informasjon om krav til søknad, frister, innbetaling og særlig opplysninger.

Til toppen