Statskog SF lyser ut prosjektmidler

Statskog SF søker prosjekter på utvalgte satsningsområder beskrevet i samarbeidsavtalen med TFFK.

Statskog SF og Troms og Finnmark fylkeskommune har en samarbeidsavtale hvor det lyses ut prosjektmidler for å styrke næringsutviklingen i kommunene i fylket der Statskog er stor grunneier.

Satsningsområdene det fokuseres på er: «Tilrettelegging for økt satsning på naturbasert reiseliv og næringsvirksomhet i og i tilknytning til Statskogs arealer og i verneområder spesielt», og «prosjekter som støtter bygdeutvikling».

Gjennom utlysningen ønskes det prosjekter skal gjøre følgende:

  • Motivere til bruk av naturen gjennom tilrettelagt friluftsliv og derigjennom bidra til bedre folkehelse
  • Forebygge og redusere slitasje på i naturen, gjennom forbedret håndtering av søppel, kjøring og parkering.
  • Initiere nye, og oppgradering av eksisterende tiltak som skal fremme friluftsliv.

Målgruppen for utlysningen er grende- og bygdelag, kommuner, organisasjoner og bedrifter.

Samarbeidsavtalens ramme er på kr 1 million pr år. Og søknadsfristen er 1 mai 2020. Søknader behandles etter utløpsdato.

Les mer om utlysningen her: Utlysning

Kontaktpersoner:

Statskog SF

Kåre Rasmussen

91622024

kra@statskog.no

 

TFFK

Stian Larsen

90199577

Stian.larsen@tffk.no

Til toppen