Hydrogensatsing i Øst-Finnmark

Øst i Finnmark er det flere pågående prosjekter og satsinger som har tilknytning til hydrogen. Følgende gir en oversikt over noen av de pågående prosjektene.

Rapporter

Fylkeskommunene Troms og Finnmark og Møre og Romsdal har gjennom en spørreundersøkelse kartlagt næringslivets syn på muligheter og utfordringer for utvikling av en lønnsom verdikjede for utslippsfri hydrogen. 

Et hovedfunn i rapporten fra undersøkelsen er at mange bedrifter mener de er i dag kan levere varer eller tjenester som kan inngå i en hydrogen verdikjede. De største barriere opplever bedriftene å være knyttet til økonomi.

Les rapporten her (PDF, 3 MB)

Konferanser

Til toppen