Hydrogensone Arktis

Troms og Finnmark fylkeskommune jobber sammen med Varanger Kraft AS, Berlevåg kommune og Nordkapp kommune om utvikling av en hydrogenstrategi for Troms og Finnmark. Planlagt politisk behandling er i 2021.

Øst i Finnmark er det flere pågående prosjekter og satsinger som har tilknytning til hydrogen. Følgende gir en oversikt over noen av de pågående prosjektene:

Hydrogensone Arktis - prosjekter

Rapporter

Fylkeskommunene Troms og Finnmark og Møre og Romsdal har gjennom en spørreundersøkelse kartlagt næringslivets syn på muligheter og utfordringer for utvikling av en lønnsom verdikjede for utslippsfri hydrogen. 

Et hovedfunn i rapporten fra undersøkelsen er at mange bedrifter mener de er i dag kan levere varer eller tjenester som kan inngå i en hydrogen verdikjede. De største barriere opplever bedriftene å være knyttet til økonomi.

Les rapporten her (PDF, 3 MB)

Konferanser

Til toppen