Hydrogensone Arktis

Troms og Finnmark fylkeskommune jobber sammen med Varanger Kraft AS, Berlevåg kommune og Nordkapp kommune om utvikling av en Hydrogenstrategi for Troms og Finnmark. Planlagt politisk behandling er i 2021.

Øst i Finnmark er det flere pågående prosjekter og satsinger som har tilknytning til hydrogen. Følgende gir en oversikt over noen av de pågående prosjektene:

Hydrogensone Arktis - prosjekter

Konferanser

Til toppen