Næringshager og inkubatorer

Troms og Finnmark fylkeskommune har oppdragsgiveransvar for næringspolitiske virkemidler i regi av Siva. Dette betyr at fylkeskommunen får ansvaret for å utforme og finansiere oppdrag til Siva i vårt fylke, i tråd med regionale behov og prioriteringer.

Om inkubasjonsprogrammet

Inkubasjonsprogrammet skal utvikle fremtidens næringsliv gjennom å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye bedrifter, og gi ny vekst i etablert næringsliv. I Troms og Finnmark finner du følgende inkubatorer:

 • KUPA, Harstad (hovedkontor), Narvik, Finnsnes, Tromsø
 • Norinnova - Startup IX, Tromsø
 • Orinor,  Alta, Kirkenes
 • Pro Barents, Hammerfest

Om næringshageprogrammet

Næringshageprogrammet har som hovedmål å bidra til økt verdiskaping, vekst og utvikling av norsk næringsliv, fortrinnsvis i distriktene. Næringshagen er et bedriftsfelleskap som arbeider for utvikling av næringslivet i sin region. I Troms og Finnmark finner du følgende næringshager:

 • Næringshagen Midt-Troms, Finnsnes
 • Halti næringshage, Storslett
 • Sápmi næringshage, Tana bru
 • Orinor, Alta, Kirkenes
 • Linken næringshage, Båtsfjord
 • Nordkappregionen næringshage, Honningsvåg
 • Hermetikken næringshage, Vadsø

Kontaktperson Troms:

Kontaktperson Finnmark: 

Til toppen