Internasjonal næringsutvikling

Troms og Finnmark fylkeskommune har en pågående satsing mot kystregioner i Nord-Atlanteren og det globale Arktis.

Satsinga omhandler å finne og utvikle potensiale for næringsutvikling til og fra Troms og Finnmark. Dette gjøres i hovedsak gjennom erfaringsoverføring, arenabygging og formelle samarbeider.  

Prosjekter

Til toppen