Landbruk – fylkeskommunens rolle

Som del av regionreformen fikk fylkeskommunen fra 2020 en større rolle innenfor landbruk. Oppgaver som tidligere ble tatt hånd om av Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Innovasjon Norge, ligger nå i oppgaveporteføljen til fylkeskommunen.

Blant våre oppgaver nå er:

Oppdragsbrevet for 2022 fra Landbruks- og matdepartementet til fylkeskommunen finner du her (PDF, 297 kB)

Regionalt bygdeutviklingsprogram

Troms og Finnmark fylkeskommune er medlem av Partnerskap landbruk i Troms og Finnmark. Partnerskapet har vedtatt Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) for Troms og Finnmark 2019–2022, som er et strategiprogram for næringsutvikling og miljøinnsats i landbruket.

I RBU er det flere delprogram med tilhørende handlingsplan som revideres årlig av partnerskapet. RBU med tilhørende delprogram og handlingsplaner finner du her (Statsforvalteren i Troms og Finnmark).

Til toppen