Landbruk: Vårt forvaltningsansvar

Fylkeskommunen fikk fra 2020 økt sitt forvaltningsansvar innen landbruk som del av regionreformen. Oppgaver som tidligere ble tatt hånd om av Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Innovasjon Norge, ligger nå i oppgaveporteføljen til fylkeskommunen.

Oppdragsbrevet for 2021 finner du her (DOCX, 418 kB)

Fra før har fylkeskommunen ansvar for voksenagronomstøtte og midler til rekruttering og kompetanseheving i landbruket, i tillegg til det videregående skoletilbudet innen naturbruk og landbruksfag.

De oppgavene som nå forvaltes av fylkeskommunen er:

Retningslinjer for Regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket kan du finne her (DOCX, 21 kB).

Hele området forvaltes i tett samarbeid med landbrukets organisasjoner, Innovasjon Norge Arktis og Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Oversikt over prosjekt støttet av TFFK over Regionale tilretteleggingstiltak, og Rekruttering og kompetanseheving i landbruket 2020 og 2021 finner du under.

Midler til Regionale tilretteleggingstiltak og Rekruttering og kompetanseheving i landbruket 2020 (PDF, 147 kB)

Midler til Regionale Tilretteleggingstiltak, og Rekruttering og Kompetanseheving i landbruket 2021 (PDF, 182 kB)

Til toppen