Reiselivsstrategi Troms og Finnmark

En person sitter på et reinskinn ved et bål.  - Klikk for stort bildeDen nye reiselivsstrategien skal inkludere satsninger på natur, kultur, mat og reiseliv. Foto: Maria Louise Somby/nordnorge.com.

 

Målet med strategien er å utvikle et bærekraftig reiseliv som legger til rette for en vekstkraftig region og en god stedsutvikling.

Reiselivsnæringen er viktig for regional utvikling, sysselsetting, verdiskaping, eksport og bærekraft. Livskraftig og dynamisk samfunnsutvikling kjennetegnes der reiselivet har et godt ankerfeste.

I 2022 står reiselivsnæringen overfor viktige veivalg og utfordrende premisser på lokalt og globalt nivå.

Med bakgrunn i rollen som regional utviklingsaktør, ønsker fylkeskommunen – sammen med samarbeidspartnere, næringsliv og politikere – å lage en reiselivsstrategi som skal løfte næringen ut av pandemien og sette retning for en bærekraftig utvikling.

Reiselivsstrategien skal svare opp fylkets mål om økt verdiskaping gjennom grønn omstilling. Utviklingsarbeidet skal skje i samarbeid med næringsliv, FoU-miljøer og offentlig og frivillig sektor.

Smart spesialisering blir brukt som metodikk i arbeidet.

Les mer om smart spesialisering her

Samspill er viktig for å lykkes

Utvikling av reiselivsnæringen krever samspill mellom mange aktører, også aktører som i utgangspunktet ikke ser på seg selv som en del av næringen. Skal vi bli bedre på å skape utvikling, bærekraftig vekst og gode lokalsamfunn for lokalbefolkning og besøkende, må vi fokusere på samspillet.

Det er en tydelig forventning om at strategien setter retning, tar tydelige valg og ser helheten. Samtidig skal den være samlende for Troms og Finnmark.

Strategien skal inkludere satsninger på natur, kultur, mat og reiseliv. Den skal legge til rette for at reiselivet blir verdifullt for lokalsamfunn, bedrifter, ansatte i næringen, miljøet og selvsagt de besøkende.

Vår fremdriftsplan

Et utkast til reiselivsstrategien skal vært klart i til september og frem til oktober gjennomføres det høringsinnspill.

Reiselivsstrategien legges fram til politisk behandling i fylkestinget 13. - 16.  desember 2022.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Egil Ørjan Thorsen  (Finnmark) eller Anita Irene Andresen (Troms) om du har spørsmål eller innspill til reiselivsstrategien.

Egil Ørjan Thorsen - egil.orjan.thorsen@tffk.no

Anita Iren Andresen - anita.irene.andresen@tffk.no

Til toppen