Strategi for næringsutvikling i Troms 2023-2028

Næringsstrategi for Troms skal gjelde fram til 2028 og beskriver mål, satsingsområder og hvordan vi skal nå målene, se illustrasjon under. Tilhørende handlingsplaner skal beskrive tiltak og aktiviteter som vil gjennomføres i samarbeid med partnerskap.

Strategien er vedtatt av fylkestinget mars 2023. 

Til toppen