Støtte til etablering av bredbåndstilbud

Fra 2018 har fylkeskommunene forvaltet ordningen som skal bidra til etablering av bredbåndstilbud i områder som ikke er kommersielt grunnlag for investering.

Tildelingen til bredbåndsstøtten gis over Statsbudsjettets kapittel 541, IT- og ekompolitikk, post 60 Bredbåndsutbygging.

Det er bare kommuner kan søke om støtte til bredbåndsutbygging.

Informasjon om hvordan søke tilskudd finner du her

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) har en nettside med informasjon om ordningen for 2021 og tidligere år. På nettsiden er også vilkår for å kunne gi offentlig støtte for å sikre bredbåndstilbud i ett område beskrevet. 

Besøk nettsiden til Norsk kommunikasjonsmyndighet her

Prosjekter støttet i Troms og Finnmark fra 2018 – grossisttilgang

Støtte til bredbåndsutbygging er statsstøtte etter i EØS-avtalen og gis i tråd med gruppeinntaksforordningen (GBER) – Formål 52 støtte til Bredbåndsinfrastruktur.

Bruk av støtteordningen og tilskuddsbeløp skal meldes til ESA via Nærings og Fiskeridepartementet (NFD).

I 2018 og 2019 meldte Nkom inn samlet tilskudd for alle fylkeskommunene til, men fra 2020 melder den enkelte fylkeskommune selv inn til NFD/ESA.

GBER har også krav til grossisttilgang for anlegg innvilget offentlig støtte.

Informasjon om prosjekt innvilget støtte fra 2018, status for disse, og kontaktinformasjon for grossisttilgang fremgår i oversikten under.

Oversikt over prosjekt innvilget støtte over bredbåndsordningen fra 2018 (XLSX, 22 kB)

Til toppen