Næringsrettet opplæring

Næringsrettet opplæring er et treårig prosjekt i regi av fylkeskommunen. Prosjektet ble opprettet 1. januar 2021 og varer ut 2023.

Prosjektet har som formål å bidra til å tette gapet mellom tilbud og etterspørsel av kompetanse i Troms og Finnmark. I samarbeid med kompetansehevingsaktører, utdanningstilbydere og arbeids- og næringsliv skal prosjektet jobbe for kompetanseheving i tråd med arbeidsmarkedets behov.

Les også: Prosjektbeskrivelse Næringsrettet opplæring (PDF, 2 MB)

Dialogmøter

Høsten 2021 inviterte fylkeskommunen til dialogmøter i regi av prosjektet. Tema for møtene var arbeidslivsrettet kompetanseheving. Bedrifter, kommuner, arbeidsgivere, bransjeorganisasjoner og opplæringskontor diskuterte kompetansebehov, problemstillinger og mulige løsninger.

Nye tiltak

Med utgangspunkt i innspill fra møtene arbeider fylkeskommunen nå med utvikling av seks fleksible kompetansehevingstiltak etterspurt av arbeids- og næringsliv.

Følgende tiltak: igangsettes høsten 2022/våren 2023

 • Praksiskandidatkurs fagbrev kokk, minoritetsspråklige, november 2022
 • Praksiskandidatkurs fagbrev kokk, digitalt, januar 2023
 • Praksiskandidatkurs fagbrev tømrer, digitalt, januar 2023*
 • Trainee Finnmark, våren 2023

*Med tilbud om stedlig norsk-undervisning for minoritetsspråklige tømrere

Alle praksiskandidatkurs arrangeres i regi av Avdeling for voksenopplæring, karriere og integrering (VKI), i samarbeid med de videregående skolene i Alta, Kirkenes og Hammerfest, samt Nettskolen Finnmark.

Trainee Finnmark er et nytt prosjekt fylkeskommunen har bevilget midler til, via samarbeid mellom VKI og Næringsavdelingen. Trainee Finnmark er et samarbeid mellom alle næringshagene i Finnmark, med Orinor som prosjektleder.

Følgende tiltak planlegges igangsatt i 2023: 

 • Fagskoleingeniør
 • Ledelse, markedsføring, strategi, innovasjon og bærekraft for ledere, mellomledere og bedriftseiere
 • Markedsføring, produktutvikling, bærekraft og formidling for reiselivsaktører, lokalmatprodusenter og kreative næringer

Målgruppe for tiltakene er voksne og bedrifter i Finnmark. Felles for alle tiltak er fokus på fleksibilitet, samordning mellom aktører og tilrettelegging for næringslivets behov.

 

Les også: Næringsrettet opplæring: Årsrapport 2021 og kompetansehevingstiltak 2022 (PDF, 170 kB)

Arbeidsgruppe

 • Ida Huru, prosjektleder, Næringsrettet opplæring, Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK)
 • Mikal Lanes, spesialrådgiver, Næringsavdelinga, TFFK
 • Fredrik Hanssen, prosjektleder, Midt-Troms karrieresenter, TFFK
 • May Bente Eriksen, fagleder, Opplæringsavdelinga, TFFK
 • Solveig Ballo, leder, Sapmi næringshage
 • Stig Hansen, leder, Nordkappregionen næringshage

Styringsgruppe

 • Bjarne Rohde, fylkesråd for kunnskap og integrering, TFFK
 • Ole-Anders Turi, rådgiver, Næringsavdelingen, Sametinget
 • Wenche Pedersen, leder, Øst-Finnmarkrådet
 • Susanne Lupton, leder, Voksenopplæring, karriere og integrering, TFFK
 • Viggo Dale, leder, Næringsavdelingen, TFFK
Til toppen