Aktuelt Natur, klima og miljø

  • 29.08.2022 I dag, 29. august 2022, signerte fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) på at Troms og Finnmark fylkeskommune skal være med på EUs samfunnsoppdrag om klimatilpasning. Troms og Finnmark blir med på EU-klimasatsing
    Fylket er valgt ut til EUs samfunnsoppdrag for klimatilpasning – et samarbeid med 150 europeiske regioner og lokalsamfunn.
  • 12.05.2021 I 2021 gis det blant annet midler til introjakt for damer og unge jenter, samt ungdom. Foto: Eivind Høstmark Borge/TFFK. Satser vilt i Troms og Finnmark
    1,15 millioner fordeles av fylkesrådet til vilttiltak. 25 tiltak knyttet til høstbare viltressurser mottar støtte.
  • 12.04.2021 Digitale høringsmøter
    For å sikre dialog og medvirkning inviteres det nå til digitale høringsmøter om vannforvaltningsplaner i Troms og Finnmark vannregion, samt Norsk-finsk vannregion.
Til toppen