Aktuelt

  • 29.08.2022 Troms og Finnmark blir med på EU-klimasatsing
    Fylket er valgt ut til EUs samfunnsoppdrag for klimatilpasning – et samarbeid med 150 europeiske regioner og lokalsamfunn.
  • 12.05.2021 Satser vilt i Troms og Finnmark
    1,15 millioner fordeles av fylkesrådet til vilttiltak. 25 tiltak knyttet til høstbare viltressurser mottar støtte.
  • 12.04.2021 Digitale høringsmøter
    For å sikre dialog og medvirkning inviteres det nå til digitale høringsmøter om vannforvaltningsplaner i Troms og Finnmark vannregion, samt Norsk-finsk vannregion.
Til toppen