Aktuelt Natur, klima og miljø

  • 12.05.2021 I 2021 gis det blant annet midler til introjakt for damer og unge jenter, samt ungdom. Foto: Eivind Høstmark Borge/TFFK. Satser vilt i Troms og Finnmark
    1,15 millioner fordeles av fylkesrådet til vilttiltak. 25 tiltak knyttet til høstbare viltressurser mottar støtte.
  • 12.04.2021 Digitale høringsmøter
    For å sikre dialog og medvirkning inviteres det nå til digitale høringsmøter om vannforvaltningsplaner i Troms og Finnmark vannregion, samt Norsk-finsk vannregion.
  • 08.05.2020 Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp). Foto: Lars Åke Andersen. Klimakur for Troms og Finnmark fram mot 2030
    Fylkesrådet framhever hydrogensatsinga i Berlevåg, men er skeptisk til forslag om reduksjon av rødt kjøtt. Dette er to av rådets høringsinnspill til Miljødirektoratets Klimakur...
Til toppen