Aktuelt

  • 12.04.2021 Digitale høringsmøter
    For å sikre dialog og medvirkning inviteres det nå til digitale høringsmøter om vannforvaltningsplaner i Troms og Finnmark vannregion, samt Norsk-finsk vannregion.
  • 08.05.2020 Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp). Foto: Lars Åke Andersen. Klimakur for Troms og Finnmark fram mot 2030
    Fylkesrådet framhever hydrogensatsinga i Berlevåg, men er skeptisk til forslag om reduksjon av rødt kjøtt. Dette er to av rådets høringsinnspill til Miljødirektoratets Klimakur...
  • 03.04.2020 Fylkesråd Ann Toril Eriksen Balto. Foto: Lars Åke Andersen. Helt vilt i Troms og Finnmark
    Fylkesrådet fordeler 1,12 millioner til vilttiltak i fylket. Midlene er rettet mot økt verdiskaping og oppbygging av kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen av de høstbare...
Til toppen