Aktuelt Natur, klima og miljø

Planprogram regional plan for klimaomstilling i Finnmark vedtatt

Fylkestinget har vedtatt planprogram for Regional plan for klimaomstilling i Finnmark.  Mindre klimagasser, k limatilpasning og b evaring av naturmangfold er hovedmålene.

Vilttilskudd på 1,1 millioner fordelt i Troms og Finnmark

Troms og Finnmark fylkeskommune fordeler i 2023 ut totalt 1,1 millioner kroner til vilttiltak, fordelt på 22 tiltak.

Troms og Finnmark blir med på EU-klimasatsing

Fylket er valgt ut til EUs samfunnsoppdrag for klimatilpasning – et samarbeid med 150 europeiske regioner og lokalsamfunn.

Satser vilt i Troms og Finnmark

1,15 millioner fordeles av fylkesrådet til vilttiltak. 25 tiltak knyttet til høstbare viltressurser mottar støtte.

Digitale høringsmøter

For å sikre dialog og medvirkning inviteres det nå til digitale høringsmøter om vannforvaltningsplaner i Troms og Finnmark vannregion, samt Norsk-finsk vannregion.

Klimakur for Troms og Finnmark fram mot 2030

Fylkesrådet framhever hydrogensatsinga i Berlevåg, men er skeptisk til forslag om reduksjon av rødt kjøtt. Dette er to av rådets høringsinnspill til Miljødirektoratets Klimakur 2030.

Tilbyr gratis løft for å bli mer klimavennlig

Et nytt klimanettverk i regi av Troms og Finnmark fylkeskommune skal bidra til en mer bærekraftig framtid i nord. For kommuner og bedrifter er det gratis å delta i 2020.

Til toppen