Aktuelt Natur, klima og miljø

Klimakur for Troms og Finnmark fram mot 2030

Fylkesrådet framhever hydrogensatsinga i Berlevåg, men er skeptisk til forslag om reduksjon av rødt kjøtt. Dette er to av rådets høringsinnspill til Miljødirektoratets Klimakur 2030.

Helt vilt i Troms og Finnmark

Fylkesrådet fordeler 1,12 millioner til vilttiltak i fylket. Midlene er rettet mot økt verdiskaping og oppbygging av kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen av de høstbare viltressursene.

Tilbyr gratis løft for å bli mer klimavennlig

Et nytt klimanettverk i regi av Troms og Finnmark fylkeskommune skal bidra til en mer bærekraftig framtid i nord. For kommuner og bedrifter er det gratis å delta i 2020.

Til toppen