Digitale høringsmøter

En liten elv renner ut i en fjord.  - Klikk for stort bildeFor å sikre dialog og medvirkning inviteres det nå til digitale høringsmøter om vannforvaltningsplaner i Troms og Finnmark vannregion, samt Norsk-finsk vannregion.

Målgruppen for møtene er regionale sektormyndigheter, kommuner, interesseorganisasjoner og lokale lag og foreninger.

Høringsmøte for Troms og Finnmark vannregion arrangeres 14.april kl. 09:45 – 15.30.

Program og påmelding finner du her

Høringsmøte for Norsk-finsk vannregion arrangeres 16.april kl. 09.45 – 15.30.

Program og påmelding finner du her

Regionale vannforvaltningsplaner

De regionale vannforvaltningsplanen med tiltaksprogram er under revisjon og skal vedtas for planperioden 2022-2027.

Disse dokumentene vil være førende for videre planlegging og ha betydning for hvordan tilstanden til vannmiljøet vårt utvikler seg.

Se alle dokumenter her

Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp) sier at det å sikre gode vannmiljø er en grunnleggende faktor for videre samfunns- og næringsutvikling i regionen.

– For Troms og Finnmark vil en god gjennomføring av vannforvaltningsplanene bety at vi kan opprettholde god drikkevannskvalitet, sikre et rikt og naturlig artsmangfold, tilgang til rene friluftsområder, godt fiske, en god folkehelse og sunn og bærekraftig matproduksjon. Vannmiljø med en tilfredsstillende miljøtilstand med få påvirkninger er en grunnleggende faktor for videre samfunns- og næringsutvikling i vår region.

Til toppen