Planprogram regional plan for klimaomstilling i Finnmark vedtatt

Fylkestinget har vedtatt planprogram for Regional plan for klimaomstilling i Finnmark. Mindre klimagasser, klimatilpasning og bevaring av naturmangfold er hovedmålene.

Et landskapsbilde hvor man ser en fjord langt unna, i forgrunnen ser man planter og gress. Bildet er tatt på sommerstid og det er blå himmel. - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto: Langfjorden i Sør-Varanger. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

Fylkestinget godkjente planen 15. juni under deres junisamling ved Fylkeshuset i Vadsø.

Dette er første gang det utarbeides en regional plan for Finnmark med klima som et overordnet tema.

Formålet med planen

Formålet med klimaomstillingsplanen er å forbedre fylkets kapasitet til å takle klimaendringene og hjelpe innbyggerne og samfunnet i Finnmark til bedre forståelse, forberedelse og håndtering av klimarisiko.

Klimaomstillingsplanen skal bidra til å fremskynde overgangen til et motstandsdyktig lavutslippssamfunn gjennom løsninger som reduserer klimagassutslipp, som tar hensyn til klimatilpasning, bevarer naturmangfold og som samtidig legger til rette for livskraftige samfunn.

På bakgrunn av formålet med planen faller valget av plantemaer på følgende tre overordnede temaer:

  • Redusere klimagassutslipp
  • Klimatilpasning
  • Bevare naturmangfold

Klimaomstillingsmål

Arbeidet med klimaomstillingsplanen vil ha følgende overordnede mål for klimaomstilling:

  1. Troms og Finnmark skal være en ledende arktisk region på klimaomstilling innen 2040.
  2. Klimagassutslippet i Finnmark fylke skal i 2030 være redusert med 55% fra 1990-nivå.

Planen skal i tillegg legge bærekraftsdimensjonene og FNs bærekraftsmål til grunn for det videre planarbeidet.

Les dokumentene som ble lagt ved saken til fylkestinget:

69/23 - Planprogram Regional plan for klimaomstilling i Finnmark

Arbeidet videre

Planen vil bli utarbeidet av fylkeskommunen i samarbeid med offentlige myndigheter og organisasjoner. Det videre arbeidet vil starte med organisering av prosjektgruppe, arbeidsgrupper og referansegrupper.

Det skal utarbeides et kunnskapsgrunnlag for arbeidet med selve planen. Kunnskapsgrunnlaget skal ifølge fremdriftsplanen være ferdigstilt juni 2024, mens planen med handlingsprogram skal vedtas av fylkestinget juni 2025.

Til toppen