Satser vilt i Troms og Finnmark

En jeger sitter på post pg speider utover landskapet med kikkert.  - Klikk for stort bildeI 2021 gis det blant annet midler til introjakt for damer og unge jenter, samt ungdom. Foto: Eivind Høstmark Borge/TFFK.1,15 millioner fordeles av fylkesrådet til vilttiltak. 25 tiltak knyttet til høstbare viltressurser mottar støtte.

I Troms og Finnmark står høstingstradisjonene sterkt, og vi ønsker å stimulere nye brukergrupper til en bærekraftig bruk av utmarka

Fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp)

I år fordeler fylkeskommunen kroner 320 000 til kursing og stimuleringstiltak i regi av fylkes- og lokallagene til Norges Jeger- og fiskerforbund. Forbundet har 150 årsjubileum i 2021 og bidrar blant annet til introjakt for ungdom, egne elgjaktkurs for kvinner, så vel som kurs i ettersøkt og fellefangst.

Midlene retter seg også inn mot kunnskapsinnhenting, forvaltning og forskning. FeFo tildeles midler til sin årlige hønsefugltaksering i tillegg til registrering og digitalisering av sett elg. Målselv, Bardu, Karlsøy, Kvænangen og Tana kommuner får midler til elgtelling, flere med bruk av helikopter.

– Elgtellinger er sammen med statistikk i Hjorteviltregisteret viktige for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget, som igjen er nødvendig for å justere forvaltningen. Alle kommuner skal ha kommunale målsetninger om elgbestanden hvor de avveier ulike interesser knyttet til beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker, uttaler fylkesråd Eriksen Balto (Sp).

Nettopp trafikksikkerhetstiltak er noe fylkesrådet prioriterer. Både Målselv og Tjeldsund kommuner får tilskudd til skogtynning langs belastede veistrekninger hvor det har vært mange påkjørsler.

– Vi ønsker å bidra til en balansert forvaltning og å ivareta våre høstingstradisjoner med betydning for den enkelte, samfunnet og viltbestandene. Tilskuddsmottakerne gjør en strålende innsats på dette feltet, avslutter fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Fordeling av Tilskudd til vilttiltak 2021

Søker

Tiltak

Tilskudd

NJFF-Troms

Ukeskurs elgjakt

       41 100,-

NJFF-Troms

Introjakt elgjakt for ungdom

       36 400,-

NJFF-Troms

Elgjaktkurs kvinner/jenter

       34 800,-

NJFF-Troms

Jaktlederkurs

       24 080,-

NJFF-Troms

Videregående ettersøkskurs

       10 800,-

NJFF-Finnmark

Kurs i revejakt og fellefangst

       37 000,-

NJFF-Finnmark

Kurs i flåing av rev og småpredatorer

       37 000,-

NJFF-Finnmark

Introjakt for damer og unge jenter

       30 000,-

NJFF-Finnmark

Introjakt for ungdom

       44 000,-

Gratangen JFF

Jaktfelt for ungdommer

         4 500,-

Nordreisa JFL

Skytebaneaktivitet

       28 400,-

Andørja Småviltlag SA

Åtebu

       29 136,-

Ibestad kommune

Etablering av kommunal ettersøksring - kurs

       76 451,-

Karlsøy kommune

Elgtelling med helikopter

     143 000,-

Kvænangen kommune

Elgtelling med helikopter

     100 000,-

Tjeldsund kommune

Forebygge viltpåkjørsler

       50 000,-

Målselv kommune

Forebygge viltpåkjørsler

     100 000,-

Målselv kommune

Temakvelder

       60 000,-

Bardu kommune

Vintertelling av elg

       50 000,-

Sørreisa kommune

Etablering av bestandsplanområde

       10 000,-

Tana kommune

Faglig vurdering av metoder for elgtelling

       33 333,-

Finnmarkseiendommen

Hønsefugltaksering

       60 000,-

Finnmarkseiendommen

Registrering og digitalisering av sett elg

       60 000,-

Naturdata

Brukerkurs i Hjorteviltregisteret

50 000,-

SUM

 

  1 150 000,-

Til toppen