Troms og Finnmark blir med på EU-klimasatsing

Kvinne sitter ved skrivebordet og smiler til kamera, med penn i hånda og et dokument framfor seg. - Klikk for stort bildeI dag, 29. august 2022, signerte fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) på at Troms og Finnmark fylkeskommune skal være med på et av EUs store samfunnsoppdrag. Victor Omma/Troms og Finnmark fylkeskommune Fylket er valgt ut til EUs samfunnsoppdrag for klimatilpasning – et samarbeid med 150 europeiske regioner og lokalsamfunn.

Troms og Finnmark fylkeskommune er valgt ut til å delta i EUs samfunnsoppdrag for klimatilpasning; «Mission Climate Adaptation». Nå har fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) signert på at Troms og Finnmark fylkeskommune skal delta.

– Vi er stolt over å bli valgt ut til dette store samfunnsoppdraget. Det gir oss mulighet til å hente kunnskap og erfaring som vil være nyttig for arbeidet med klimatilpasning i vår egen region, sier fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap).

Gjennom samfunnsoppdraget skal EU støtte minst 150 regioner og lokalsamfunn i å bli tilpasningsdyktige mot klimaendringene innen 2030. Ved å delta erklærer Troms og Finnmark fylkeskommune seg villig til å samarbeide og samkjøre sine intensjoner for å nå klimamålene med de andre deltakerne.

Relevant for klimaomstilling i Troms og Finnmark

Deltakelse i det europeiske samfunnsoppdraget er relevant for arbeidet med regional plan for klimaomstilling i Troms – som skal bidra til målrettet innsats for klimaomstilling og reduserte utslipp i Troms i tråd med Paris-avtalen. Planen skal fungere i samspillet mellom stat, fylke, kommuner og privat sektor, og skal bidra til et bedre samarbeide regionalt.

Den europeiske samarbeidsplattformen er også nyttig for arbeidet med det EU-finansierte klimaprosjektet IMPETUS, der fylkeskommunen er en av partnerne sammen med UiT. Troms og Finnmark er arktisk testside for fiskeri og havbruk, farerisiko og flom- og vannforvaltning i prosjektet.

Til toppen