Vilttilskudd på 1,1 millioner fordelt i Troms og Finnmark

Troms og Finnmark fylkeskommune fordeler i 2023 ut totalt 1,1 millioner kroner til vilttiltak, fordelt på 22 tiltak.

Ronald Wærnes, fylkesråd (Sp), er glad for fylkesrådets bevilgning til Finnmark fotballkrets nye satsing på lokalsamfunn. Foto: Sunniva Tønsberg Gaski - Klikk for stort bildeFylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes (Sp) TFFK

Jeger- og fiskerforbundene får til sammen 316 000 kroner til jaktlederkurs, introkurs for både kvinner og ungdom, villmarksleir, revejakt- og fellefangst og viltpølsekurs. 
– Disse tiltakene er viktige for å rekruttere og stimulere til jakt på høstbare arter både for rekreasjon, for viltforvaltning og for å sikre videreføring av tradisjoner og kunnskap til foredling, sier fylkesråd for økonomi og kultur Ronald Wærnes (Sp). 

Målrettet arbeid

Midlene fylkeskommunen har fordelt retter seg også mot kunnskapsinnhenting og målrettet arbeid mot hjorteforvaltning gjennom kurs i elg- og hjorteviltforvaltningen til Skogbrukets kursinstitutt på kr. 150 000,-, samt bidra til elgjaktmøte i Målselv og i arbeidet med kommunale mål og retningslinjer i Storfjord kommune. 

Et reinsdyr beiter i veikanten ved siden av trafikkert vei - Klikk for stort bildeTrafikksikkerhet knyttet til viltpåkjørsler er en prioritet i fylkeskommunen Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

Viltpåkjørsler er en prioritet

Trafikksikkerhet knyttet til viltpåkjørsler er også i år en prioritet i fylkeskommunen, og Karasjok kommune får tilskudd både til å forebygge viltpåkjørsler langs E6 og kompetanseheving for ettersøks- og skadefellingslag. 

Elgforvaltning

Stiftelsen Norsk institutt for naturforskning (NINA) får midler til prosjektet «Elgen i Troms 2023-2028» med det mål å undersøke sentrale problemstillinger knyttet til elgforvaltningen. 
– Alle tilskuddsmottakerne gjør en god innsats for å bidra til en balansert forvaltning og ivareta høstingstradisjonene, samt til å bidra til ny kunnskap, avslutter Wærnes. 

Fordeling av tilskudd til vilttiltak 2023

Fordeling av tilskudd til vilttiltak 2023
Søker Tiltak Tilskudd
NJFFT Jaktlederkurs 2023 16 400
NJFFT Viltpølseverksted   36 400
NJFFT Elgjaktkurs for jenter 2023   35 200
NJFFT Introjakt elgjaktkurs 2023   33 400
NJFFT Elgjaktkurs ukeskurs 2023   41 000
NJFFF Introjakt - elgjakt for jenter   31 000
NJFFF Introjakt - elgjakt for ungdommer   38 000
NJFFF Villmarksleir for ungdom   50 000
NJFFF Kurs i revejakt og fellefangst   35 000
FeFo Administrasjon av sett elg i Finnmark   35 000
FeFo Hønsefugltaksering 30 000
Karasjok kommune   Kompetanseheving ettersøkes- og skadefellingslag   85 000
Karasjok kommune   Forebygge viltpåkjørsler langs E6       85 000
Karasjok kommune   Elgtelling med helikopter 0
Målselv kommune   Elgjaktmøte   20 000
Ibestad kommune   Elgbeitetaksering   120 000
Bardu kommune   Vintertelling av elg   0
Storfjord kommune   Kommunale mål og retningslinjer       39 500
Skogbrukets kursinstitutt   Kurs i elg- og hjorteforvaltning                                                                            50 000
NINA Elgen i Troms 2023-2028   150 000
NINA A thriving coast - predators and seabirds   0
Nordreisa jeger- og fiskerlag   Aktivitetsdager ungdom og rekruttering   46 500
Tromsø jeger- og fiskeforening   Oppfølging - bedre kvalitet på rypetaksering   100 000
Gratangen jeger-og fiskeforening   Jaktfelt for ungdommer   2 600
Alta jeger og fiskeforening   Kurs i praktisk elgjakt for Vest-Finnmark                                     20 000
SUM 1 100 000
Til toppen