Innlandsfisk

Fiske etter innlandsfisk er en populær aktivitet som egner seg for alle, og som er en viktig del av norsk friluftslivstradisjon. I Troms og Finnmark er det gode muligheter for å fiske etter ørret, røye, gjedde, abbor, harr og sik.

Fylkeskommunen har forvaltningsansvaret for de arter av innlandsfisk som innlandsfiskeforskriften § 2  tillater fiske etter.

Våre oppgaver inkluderer blant annet: 

  • Kultiveringstiltak.
  • Fisketillatelser.
  • Ivaretakelse av hensynet til lokale fiskebestander.

Anadrom laksefisk forvaltes av Fylkesmannen.

Kultivering av innlandsfisk

For å styrke fiskebestanden i en innsjø kan det gjennomføres kultiveringstiltak. Dette krever tillatelse fra grunneier og myndighetene.  

Utsetting av fisk i innlandsvassdrag krever tillatelse fra fylkeskommunen etter søknad. Dette gjelder også ved flytting av villfisk.

Les mer om forvaltning av innlandsfisk i Troms i Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027 (PDF, 8 MB) og tilhørende handlingsprogram 2016-1019 (PDF, 540 kB).  

Snarveier

Forskrift om fiske i vassdrag, Troms

Forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m., Finnmark.

Kultiveringsplan for ferskvannsfisk i Troms (PDF, 464 kB)

Statskog

Finnmarkseiendommen

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Kontakt

Eivind Høstmark Borge
Rådgiver
Send e-post
Telefon: 77 78 81 79

Jostein Fløgstad
Rådgiver
Send e-post
Telefon: 78 96 32 77

Til toppen