Innlandsfisk

Fiske etter innlandsfisk er en populær aktivitet som egner seg for alle, og som er en viktig del av norsk friluftslivstradisjon. I Troms og Finnmark er det gode muligheter for å fiske etter ørret, røye, gjedde, abbor, harr og sik.

Fylkeskommunen har forvaltningsansvaret for de arter av innlandsfisk som innlandsfiskeforskriften § 2  tillater fiske etter.

Våre oppgaver inkluderer blant annet: 

  • Kultiveringstiltak
  • Fisketillatelser
  • Tillatelser til fysiske tiltak i vassdrag
  • Ivaretakelse av hensynet til lokale fiskebestander

Anadrom laksefisk forvaltes av Fylkesmannen.

Les mer om forvaltning av innlandsfisk i Troms i Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027 (PDF, 8 MB) og tilhørende handlingsprogram 2016-1019 (PDF, 540 kB)

Nyttige lenker

Forskrift om fiske i vassdrag, Troms

Forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m., Finnmark.

Kultiveringsplan for ferskvannsfisk i Troms (PDF, 464 kB)

Statskog

Finnmarkseiendommen

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Lov og laksefisk og innlandsfisk mv.

Forskrift om utsetting av fisk og andre ferskvannsorganismer til kultiveringsformål

Forskrift om etablering og drift av kultiveringsanlegg for fisk og kreps

Til toppen