Klima, miljø og energi

I den politiske plattformen for Troms og Finnmark 2019-2023, er klimaendringer definert som vår tids største utfordring.

Troms og Finnmark har store land- og sjøarealer, og relativt store naturressurser. Det er i regionens egeninteresse å skape en bærekraftig utvikling, arbeide for å redusere klimagassutslipp og skape grønn omstilling/utvikling.

Troms og Finnmark fylkeskommune har tilskuddsordninger, prosjekter og tiltak som videreføres fra Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune. Dette gir en foreløpig tematisk deling mellom tidligere fylkesgrenser.

TFFK ser på klimapartnernettverk som en arena for å utvikle regionen i en bærekraftig retning. Gjennom dialog og samarbeid i nettverket, faglig bistand og påfyll om klima og miljø, skal Klimapartnere være en aktiv støttespiller og verktøy for endring.

For å bli klimapartner må virksomheter utøve miljøledelse gjennom godkjent sertifiseringsordning (Miljøfyrtårn, ISO 14001 eller EMAS), ha forankring for klimaarbeid i toppledelsen og levere klimaregnskap. Klimapartnere ledes av fylkeskommunen med egen prosjektleder og en styringsgruppe som er sammensatt av personer fra partnervirksomhetene.

Miljøfyrtårn og Klimapartner

Vil du vite mer, se klimapartnere.no eller ta kontakt med en av kontaktpersonene under.

Til toppen