Klima og miljø

I den politiske plattformen for Troms og Finnmark 2019-2023, er klimaendringer definert som vår tids største utfordring. For å følge opp denne utfordringen har Troms og Finnmark fylkeskommune to konkrete tiltak; Klimapartnere Troms og Finnmark og Miljøsertifisering Troms.

Klimapartnere Troms og Finnmark er en arena for å utvikle regionen i en bærekraftig retning. Gjennom dialog og samarbeid i partnerskapet, faglig bistand og påfyll om klima og miljø, skal Klimapartnere være en aktiv støttespiller og verktøy for endring. For å bli klimapartner må virksomheter utøve miljøledelse gjennom godkjent sertifiseringsordning (Miljøfyrtårn, ISO 14001 eller EMAS), ha forankring for klimaarbeid i toppledelsen og levere klimaregnskap. Klimapartnere ledes av fylkeskommunen med egen prosjektleder og en styringsgruppe som er sammensatt av personer fra partnervirksomhetene. Vil du vite mer, se klimapartneretf.no.

Troms fylkeskommune vedtok i 2017 å miljøsertifisere fylkeshuset i Tromsø innen miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning og et konkret og effektivt verktøy for miljøledelse. Det henger sammen med kvalitetssystemet og skal bidra til at vår virksomhet tar miljøansvar. Verktøyet bidrar til gode rutiner for arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Du kan lese mer om Miljøfyrtårn på www.miljofyrtarn.no.

Til toppen