Kystsel

For å jakte kystsel i Troms og Finnmark må det søkes om tillatelse fra fylkeskommunen. Jegere som søker må vedlegge godkjent skyteprøve for storvilt fra siste/inneværende år.

Fiskeridirektoratet fastsetter årlig kvoter for steinkobbe og havert. I tillegg er det anledning til å jakte på grønlandssel og ringsel innenfor ordinær jakttid.

Gjennomføring av jakten/undersøkelsesplikt

Før jakten starter plikter jegeren å undersøke med Troms og Finnmark fylkeskommune om det er dyr igjen til felling innenfor totalkvoten i området. Fylkeskommunen er pålagt å stoppe jakten når totalkvoten er felt.

Rapportert felling - Kystseljakta 2020

Det er kun tillatt å anvende skytevåpen med riflet løp og ammunisjon med ekspanderende kule og anslagsverdi på minst 2 700 joule (275 kilogrammeter) for 9 grams kuler på 100 meters hold og 2 200 joule (225 kilogrammeter) for 10 grams kuler på 100 meters hold.

Det kan være forbud mot jakt og bruk av skytevåpen i verneområder. Nærmere opplysninger om verneområder i Troms og Finnmark kan du få ved å kontakte Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Rapportering

Ved felling av sel skal det straks meldes til Troms og Finnmark fylkeskommune, og senest innen 2 uker etter avsluttet jakt. Fellingstallene danner grunnlaget for fylkeskommunens rapportering til Fiskeridirektoratet og senere kvotefastsetting.

Dersom jegeren ikke sender inn rapportering for jakten, kan dette medføre utestenging fra jakten påfølgende år.

Fyll ut søknad om felling (PDF, 88 kB)

Fyll ut fangstskjema (PDF, 44 kB)

Søknad om jakt og fangstrapport sendes til:

Troms og Finnmark fylkeskommune
Postboks 701
9815 Vadsø 

E-post: postmottak@tffk.no

Snarveier

Informasjon om kystseljakt 2020 (PDF, 97 kB)

Forskrift om kvoter i jakt på kystsel i 2020 (PDF, 28 kB)

Forvaltningsplan for havert (PDF, 124 kB)

Forvaltningsplan for steinkobbe (PDF, 98 kB)

Havressursloven

Forskrift om regulering av sel på norskekysten

Forskrift om delegering av myndighet til fylkeskommunene

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Til toppen