Kystsel

For å jakte kystsel i Troms og Finnmark må det søkes om tillatelse fra fylkeskommunen. Jegere som søker må vedlegge godkjent skyteprøve for storvilt fra siste/inneværende år.

Kvoter og felte dyr 2023

Tabellene under viser antall felte kystsel for artene steinkobbe og havert som er rapportert til Troms og Finnmark fylkeskommune fra jegere med fellingstillatelse for 2023. Det er satt en individuell kvote på 2 steinkobber per jeger i Troms på grunn av redusert totalkvote.

Ved felling av sel skal det snarest mulig meldes fra til Troms og Finnmark fylkeskommune via e-post til postmottak@tffk.no eller på telefon. Det skal oppgis art, antall og kommune

Ved merket sel brukes fangstskjema for merket sel (PDF, 288 kB).

De som ikke har jaktet, melder fra til fylkeskommunen innen 15. oktober.

Troms

Kystsel Troms 2023
Art Kvote Individuell kvote Felte dyr Restkvote
Steinkobbe 40 2 14 26
Havert 25 7 18
Ringsel Fri jakt
Grønnlandssel Fri jakt

Finnmark

Kystsel Finnmark 2023
Art Kvote Felte dyr Restkvote
Steinkobbe 60 4 56
Havert 115 0 115
Ringsel Fri jakt
Grønnlandssel Fri jakt

Gjennomføring av jakten/undersøkelsesplikt

Før jakten starter plikter jegeren å undersøke med Troms og Finnmark fylkeskommune om det er dyr igjen til felling innenfor totalkvoten i området. Fylkeskommunen er pålagt å stoppe jakten når totalkvoten er felt.

Det er kun tillatt å anvende skytevåpen med riflet løp og ammunisjon med ekspanderende kule og anslagsverdi på minst 2 700 joule (275 kilogrammeter) for 9 grams kuler på 100 meters hold og 2 200 joule (225 kilogrammeter) for 10 grams kuler på 100 meters hold.

Det kan være forbud mot jakt og bruk av skytevåpen i verneområder. Nærmere opplysninger om verneområder i Troms og Finnmark kan du få ved å kontakte Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Rapportering

Det skal rapporteres om fangst umiddelbart etter fangst av sel. Etter endt jakt uten fangst av sel skal det uansett rapporteres innen 15. oktober. Rapport kan sendes per epost til postmottak eller direkte til saksbehandler. Fellingstallene danner grunnlaget for fylkeskommunens rapportering til Fiskeridirektoratet og senere kvotefastsetting.

Dersom jegeren ikke sender inn rapportering for jakten, kan dette medføre utestenging fra jakten påfølgende år.

Fyll ut søknad om felling (PDF, 88 kB)

Søknad om jakt og fangstrapport sendes til:

Troms og Finnmark fylkeskommune
Postboks 701
9815 Vadsø 

E-post: postmottak@tffk.no

Nyttige lenker

Forskrift om kvoter i jakt på kystsel i 2023

Forvaltningsplan for havert (PDF, 124 kB)

Forvaltningsplan for steinkobbe (PDF, 98 kB)

Havressursloven

Forskrift om regulering av sel på norskekysten

Forskrift om delegering av myndighet til fylkeskommunene

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Til toppen