Kystsel

For å jakte kystsel i Troms og Finnmark må det søkes om tillatelse fra fylkeskommunen. Jegere som søker må vedlegge godkjent skyteprøve for storvilt fra siste/inneværende år.

Fiskeridirektoratet fastsetter årlig kvoter for steinkobbe og havert. I tillegg er det anledning til å jakte på grønlandssel og ringsel innenfor ordinær jakttid.

Kvoter og felte dyr 2021

Tabellene under viser antall felte kystsel for artene steinkobbe og havert som er rapportert til Troms og Finnmark fylkeskommune fra jegere med fellingstillatelse for 2021. Det er satt en individuell kvote på 2 steinkobber per jeger i Troms på grunn av redusert totalkvote.

Tabellene oppdateres fortløpende ved innmelding av felte dyr fra jeger.

Ved felling av sel skal det snarest mulig meldes fra til Troms og Finnmark fylkeskommune via e-post til postmottak@tffk.no eller på telefon. Det skal oppgis art, antall og kommune. Ved merket sel brukes fangstskjema for merket sel (PDF, 288 kB). De som ikke har jaktet, melder fra til fylkeskommunen innen 15. oktober.

Oversikten under ble sist oppdatert 19. oktober 2021.

Troms

Kystsel Troms 2021
Art Kvote Felte dyr Restkvote
Steinkobbe 38 35 3
Havert 25 6 19
Ringsel Ingen kvotebegrensning
Grønnlandssel Ingen kvotebegrensning

Finnmark

Kystsel Finnmark 2021
Art Kvote Felte dyr Restkvote
Steinkobbe 50 11 39
Havert 115 6 109
Ringsel Ingen kvotebegrensning
Grønnlandssel Ingen kvotebegrensning

Gjennomføring av jakten/undersøkelsesplikt

Før jakten starter plikter jegeren å undersøke med Troms og Finnmark fylkeskommune om det er dyr igjen til felling innenfor totalkvoten i området. Fylkeskommunen er pålagt å stoppe jakten når totalkvoten er felt.

Det er kun tillatt å anvende skytevåpen med riflet løp og ammunisjon med ekspanderende kule og anslagsverdi på minst 2 700 joule (275 kilogrammeter) for 9 grams kuler på 100 meters hold og 2 200 joule (225 kilogrammeter) for 10 grams kuler på 100 meters hold.

Det kan være forbud mot jakt og bruk av skytevåpen i verneområder. Nærmere opplysninger om verneområder i Troms og Finnmark kan du få ved å kontakte Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Rapportering

Ved felling av sel skal det straks meldes til Troms og Finnmark fylkeskommune, og senest innen 2 uker etter avsluttet jakt. Fellingstallene danner grunnlaget for fylkeskommunens rapportering til Fiskeridirektoratet og senere kvotefastsetting.

Dersom jegeren ikke sender inn rapportering for jakten, kan dette medføre utestenging fra jakten påfølgende år.

Fyll ut søknad om felling (PDF, 88 kB)

Søknad om jakt og fangstrapport sendes til:

Troms og Finnmark fylkeskommune
Postboks 701
9815 Vadsø 

E-post: postmottak@tffk.no

Nyttige lenker

Informasjon om kystseljakt 2020 (PDF, 97 kB)

Forskrift om kvoter i jakt på kystsel i 2020 (PDF, 28 kB)

Forvaltningsplan for havert (PDF, 124 kB)

Forvaltningsplan for steinkobbe (PDF, 98 kB)

Havressursloven

Forskrift om regulering av sel på norskekysten

Forskrift om delegering av myndighet til fylkeskommunene

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Til toppen