Gjeldende planer og strategier

Her finner du en oversikt over gjeldende planer og strategier i Troms og Finnmark fylkeskommune.

 Regional planstrategi

Planer

Fylkesplan

Samferdsel

Næringsutvikling

Natur, klima og miljø

Kultur

Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 | Bokmål

Samisk og kvensk/norskfinsk

Handlingsplan for kvensk språk og kultur i Troms 2017 – 2020 | Bokmål

Skole og opplæring

Folkehelse, idrett og friluftsliv

Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfiske Troms 2016-2027 | Bokmål

Kulturarv

Regional plan for kulturminner og kulturmiljø i Finnmark 2017-2027 | Bokmål | Davvisámigiella (PDF, 2 MB)

 

Strategier

Digitalisering

Forbedring, fornying og forenkling. Digitaliseringsstrategi for Troms og Finnmark fylkeskommune | Bokmål

Næringsutvikling

Samisk og kvensk/norskfinsk

Merk: Strategier vedtatt av tidligere Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune er ikke gjeldende før de eventuelt prolongeres av Troms og Finnmark fylkesting. Disse vil da publiseres her fortløpende.

Til toppen