Svømmehallen fra innsiden, foto.

Med bakgrunn i temaene «Fellesskap og demokrati» og «Rekreasjon, fritid og folkehelse» i Riksantikvarens fredningsstrategi mot 2020 foreslås fredning av Alfheim svømmehall, samfunnshus og park i Tromsø. Forslag til vedtak er nå på høring.

To elever går inn på Alta videregående skole

Forslag til opplæringstilbud for skoleåret 2023/2024 er nå sendt ut på høring. Frist for innspill er 31. oktober 2022. 

 

Forslag til Regional transportplan for Troms 2022 – 2033 med handlingsprogram er nå på høring. Frist for innspill er 26.10.2022.

 

En vei går gjennom et fjellområde i Finnmark.

 

Forslag til planprogram for Regional transportplan for Finnmark 2022–2033 er nå på høring. Frist for innspill er 23. september 2022.

 

Fylkeskommunen ønsker innspill til Strategi for voksnes læring 2022-2030. 

En hurtigbåt ligger til kai ved et gult terminalbygg i Harstad.

 

Forslag til planprogram for Regional transportplan for Troms 2022 – 2033 er nå på høring. Frist for innspill er 2. februar 2022.

 

Dronebilde av en gammel gård omkranset av jorder og natur.

Med bakgrunn i Riksantikvarens fredningsstrategi for minoritetenes kulturminner skal den kvenske gården Fjeldstad i Salangen kommune fredes. Forslag til vedtak er nå på høring.

En ku og blå himmel med lette skyer

Handlingsplanene i Regionalt bygdeutviklingsprogram skal oppdateres, og vi ønsker dine innspill. Høringsfrist er 15. november.

En elev ordner med bøker i skapet sitt.

Forslag til søkbart opplæringstilbud i den videregående skole for skoleåret 2022/2022 er nå ute på høring. Høringsfrist er 29. oktober.

 

En illustrasjon av Troms og Finnmark fylke med ikoner som viser ulike muligheter for hydrogensatsning i fylket.

Fylkeskommunene ønsker innspill på forslag til strategier for hydrogensatsing i Troms og Finnmark. Høringsfrist er 23. august 2021.

Til toppen