Med bakgrunn i temaene «Fellesskap og demokrati» og «Rekreasjon, fritid og folkehelse» i Riksantikvarens fredningsstrategi mot 2020 foreslås fredning av Alfheim svømmehall, samfunnshus og park i Tromsø. Forslag til vedtak er nå på høring.

Forslag til opplæringstilbud for skoleåret 2023/2024 er nå sendt ut på høring. Frist for innspill er 31. oktober 2022. 

 

Forslag til Regional transportplan for Troms 2022 – 2033 med handlingsprogram er nå på høring. Frist for innspill er 26.10.2022.

 

 

Forslag til planprogram for Regional transportplan for Finnmark 2022–2033 er nå på høring. Frist for innspill er 23. september 2022.

 

Fylkeskommunen ønsker innspill til Strategi for voksnes læring 2022-2030. 

 

Forslag til planprogram for Regional transportplan for Troms 2022 – 2033 er nå på høring. Frist for innspill er 2. februar 2022.

 

Med bakgrunn i Riksantikvarens fredningsstrategi for minoritetenes kulturminner skal den kvenske gården Fjeldstad i Salangen kommune fredes. Forslag til vedtak er nå på høring.

Handlingsplanene i Regionalt bygdeutviklingsprogram skal oppdateres, og vi ønsker dine innspill. Høringsfrist er 15. november.

Forslag til søkbart opplæringstilbud i den videregående skole for skoleåret 2022/2022 er nå ute på høring. Høringsfrist er 29. oktober.

 

Fylkeskommunene ønsker innspill på forslag til strategier for hydrogensatsing i Troms og Finnmark. Høringsfrist er 23. august 2021.

Til toppen