En hurtigbåt ligger til kai ved et gult terminalbygg i Harstad.

Forslag til planprogram for Regional transportplan for Troms 2022 – 2033 er nå på høring. Frist for innspill er 2. februar 2022.

Dronebilde av en gammel gård omkranset av jorder og natur.

Med bakgrunn i Riksantikvarens fredningsstrategi for minoritetenes kulturminner skal den kvenske gården Fjeldstad i Salangen kommune fredes. Forslag til vedtak er nå på høring.

En ku og blå himmel med lette skyer

Handlingsplanene i Regionalt bygdeutviklingsprogram skal oppdateres, og vi ønsker dine innspill. Høringsfrist er 15. november.

En elev ordner med bøker i skapet sitt.

Forslag til søkbart opplæringstilbud i den videregående skole for skoleåret 2022/2022 er nå ute på høring. Høringsfrist er 29. oktober.

 

En illustrasjon av Troms og Finnmark fylke med ikoner som viser ulike muligheter for hydrogensatsning i fylket.

Fylkeskommunene ønsker innspill på forslag til strategier for hydrogensatsing i Troms og Finnmark. Høringsfrist er 23. august 2021.

Smal veg ved fjell og hav i bakgrunnen.

Det har blitt startet detaljregulering etter plan- og bygningslovens bestemmelser - for del av fylkesvei 7768 på Kvaløya i Tromsø kommune..  

Fylkeskommunen ønsker høringssvar på forslag til «Regional vannforvaltningsplan for Troms og Finnmark vannregion 2022-2027» og «Regional vannforvaltningsplan for Norsk-finsk vannregion 2022-2027».

Veg med snø under himmel med nordlys.

 Fylkesrådet i Troms og Finnmark har vedtatt å sende på høring Se nord –Geahča davás – Katto pohjaisheen Regional planstrategi for Troms og Finnmark 2020-2024

 

Forslag til fredning og forslag til fredningsdokumentasjon for Historiske Trondenes gnr./bnr. 64/50, 64/17, 64/56, 64/121, 64/122, deler av gnr./bnr. 64/1, 64/11, 64/64, 64/119 og 64/120, gnr./bnr./fnr. 64/1/2, i Harstad kommune er sendt på høring.

Det gjennomføres nå høring blant kommuner og andre offentlige instanser for å få innspill til fylkeskommunens anskaffelse av regionale flyruter fra 2022.

Til toppen