Anskaffelsesprosess - regionale flyruter (FOT)

Det gjennomføres nå høring blant kommuner og andre offentlige instanser for å få innspill til fylkeskommunens anskaffelse av regionale flyruter fra 2022.

Staten har i dag ansvaret for regionale flyruter som er tilknyttet kjøp under forpliktelser til offentlig tjenesteyting (FOT). Gjennom regionreformen er dette ansvaret overført til fylkene fra kommende kontraktsperiode.

Troms og Finnmark fylkeskommune har startet prosessen med anskaffelse av flyrutene, med kontraktoppstart 1. april 2022.

Det gjennomføres nå høring blant kommuner og andre offentlige instanser, for å få innspill til anskaffelsesprosessen. Bedrifter, lag og foreninger med mer som ikke er høringsinstans, forholder seg til egen kommune, og melder sine innspill der.

Hvor sendes innspill?

Innspill sendes Troms og Finnmark fylkeskommune på e-post postmottak@tffk.no

Frist

Fristen for å sende innspill er 20. november.

Høringsbrev

Les høringsbrevet her (PDF, 220 kB)

Til toppen