Høring: Forslag til vedtak om fredning av gården Fjeldstad i Salangen

Dronebilde av en gammel gård omkranset av jorder og natur. - Klikk for stort bildeFjelstad gård i Salangen kommune. Jan Ivar Trones, Sør-Troms Museum. Med bakgrunn i Riksantikvarens fredningsstrategi for minoritetenes kulturminner skal den kvenske gården Fjeldstad i Salangen kommune fredes. Forslag til vedtak er nå på høring.

Høringsfrist er 17. desember 2021.

Fjeldstad ble bosatt av kvenske innflyttere fra Tornedalen rundt 1835. Bolighuset på gården er fra tidlig 1800-tall. Gården har vært i samme familie fra 1835 og opp til i dag og bærer preg av godt håndverk. Ifølge Friis etnografiske kart fra 1861 snakket folk på Fjeldstad finsk.

Rundt 1910 arbeidet flere av mennene fra gården på bergverksanlegget Salangsverket, flere som smeder. Etter at verket ble nedlagt ble området med grunn, bygninger og utstyr overtatt av Fjeldstad. Mye av det som i dag finnes av materialer på gården er gjenbrukt fra industribyggene til Salangsverket.

Gården hadde fra 1930 eget vanndrevet kraftverk, det eneste i Troms.

Formålet med fredningen er å bevare Fjeldstad som et kulturhistorisk og bygningshistorisk viktig eksempel på en kvensk gård i området Sør-Troms. 

Det som inngår i fredningen er bolighuset, hagen, smia, kraftstasjonen og et område rundt bygningene og anleggene.

Her kan du lese forslag til vedtak om fredning av Fjeldstad (PDF, 519 kB)

Her er dokumentasjonsvedlegg (PDF, 12 MB)

Innspill kan sendes Troms og Finnmark fylkeskommune pr. e-post: postmottak@tffk.no

Høringsfrist er 17. desember 2021.

Til toppen