Høring: Regionalt bygdeutviklingsprogram

Handlingsplanene i Regionalt bygdeutviklingsprogram skal oppdateres, og vi ønsker dine innspill. Høringsfrist er 15. november.

Regionalt bygdeutviklingsprogram for Troms og Finnmark gjelder for 2019-2022. Tredje året i planperioden er nå snart over, og vi skal nå oppdatere handlingsplanene i de enkelte delprogrammene.

Alle som vil kan gi innspill og komme med forslag til nye tiltak for 2022. Dere kan også oppdatere status på tiltak som allerede er i gang.

Disse handlingsplanene rulleres nå:

Du kan sende innspill til disse tre handlingsplanene på e-post til fmtfpost@statsforvalteren.no innen fredag 15. november 2021.

Handlingsplan for Regionalt næringsprogram

Troms og Finnmark fylkeskommune har ansvar for Regionalt næringsprogram.

Se handlingsplan for 2021 her

Innspill til denne sendes til Troms og Finnmark fylkeskommune, v/ Kjetil Helstad kjetil.helstad@tffk.no innen fredag 15. november 2021.

Prosessen videre

Tiltaksplanene skal behandles av Partnerskap landbruk Troms og Finnmark i møte 8. desember.

Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) rulleres ikke i denne omgang.

Regionalt bygdeutviklingsprogram for Troms og Finnmark kan du lese her

Til toppen