Pågående høringer

Ved utarbeidelsen av planer, strategidokumenter og andre saker inviterer fylkeskommunen berørte parter til medvirkning gjennom høringer og offentlig ettersyn. Når vi har pågående høringer finner du disse her. Se også avsluttede høringer

Fylkeskommunen ønsker innspill til Strategi for voksnes læring 2022-2030. 

Til toppen