Høringer og offentlig ettersyn

Ved utarbeidelsen av planer, strategidokumenter og andre saker inviterer fylkeskommunen berørte parter til medvirkning gjennom høringer og offentlig ettersyn.

Når vi har pågående høringer finner du disse her.

Se også avsluttede høringer

Dronebilde av en gammel gård omkranset av jorder og natur.

Med bakgrunn i Riksantikvarens fredningsstrategi for minoritetenes kulturminner skal den kvenske gården Fjeldstad i Salangen kommune fredes. Forslag til vedtak er nå på høring.

Til toppen