Strategi for voksnes læring

Fylkeskommunen ønsker innspill til Strategi for voksnes læring 2022-2030. 

Strategien ble sendt på offentlig høring i mai. Fristen for å komme med innspill er 26. juni 2022.

Fylkestinget skal vedta strategien på sitt møte i oktober.

Med strategien vil fylkeskommunen ta en sterkere kompetansepolitisk rolle og se kompetanse- og næringspolitikk i sammenheng.

Kommuner, organisasjoner, kompetanseaktører, utviklingsaktører og arbeids- og næringsliv i fylket innehar viktig kunnskap og erfaring. Fylkeskommunen håper derfor vi får gode og tydelige innspill som vi kan ta med oss videre i prosessen med å utvikle handlingsprogrammer som gir best mulig effekt for befolkning og næringsliv i fylket.

Les strategien her (PDF, 387 kB)

Til toppen