Nasjonal transportplan (NTP)

Invitasjon til regional høringsrunde om nasjonal transportplan 2020-2033.

Fylkeskommunen er høringsinstans i arbeidet med ny nasjonal transportplan og Samferdselsdepartementet ønsker at fylkeskommunen fremmer prioriterte løsninger for å håndtere utfordringene på transportområdet de kommende årene.

Fristen for å komme med innspill til departementet er satt til 14. mai 2020.

Behandling i fylkestinget

Troms og Finnmark fylkeskommune skal behandle saken i fylkestinget medio mars 2020. Fylkeskommunens vedtak skal også ivareta innspill fra kommuner, næringsliv og andre regionale høringsparter.

På bakgrunn av dette inviterer vi til en regional høringsrunde.

Frist for å komme med innspill til fylkeskommunen er 27. januar 2020.

Innspill skal leveres i utfylt tabell der prioriterte tiltak med begrunnelse settes inn.

Se invitasjonsbrev for instruks og tabell. (DOCX, 44 kB)

Innspillene sendes til: postmottak@tffk.no

Relevante dokumenter

Til toppen