Regional plan for reindrift

Troms fylkeskommune jobbet over tid med regional plan for reindrift i Troms. Planen vil være den første av sitt slag, og er et pionerarbeid.

I samarbeid med Fylkesmannen i Troms og Finnmark er det etablert et sekretariat for planarbeidet i samarbeid. Det er også satt ned en egen styringsgruppe. 

Det er vedtatt et eget planprogram for arbeidet og arbeidet med å utforme plandokumentet pågår.

Det nye fylkesrådet og fylkestinget i Troms og Finnmark må ta stilling til om og eventuelt hvordan planarbeidet skal fortsette når Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune nå er slått sammen.

Dette vil skje gjennom en egen sak, som også vil omfatte spørsmål om prolongering av øvrige pågående planprosesser og vedtatte regionale planer.

I tilknytning til planarbeidet er det er avholdt flere større konferanser:

Til toppen