Regional planstrategi

Arbeidet med regional planstrategi har startet. 

Den 1. januar 2020 ble Troms og Finnmark slått sammen til én fylkeskommune. Arbeidet med en regional planstrategi for Troms og Finnmark 2020-2023 startet opp etter vedtak i fylkestinget av mars 2020 (sak 18/20). 

Fristen for å sende innspill til kunnskapsgrunnlag var 1. september 2020.

Dokumenter

Brev (utgående) om oppstart av Regional planstrategi (RPS) og ønske om innspill til kunnskapsgrunnlaget (KG):

Vedtak og saksframlegg i sak om oppstart av Regional planstrategi for Troms og Finnmark 2020-2023 i Fylkestinget, 10. mars 2020:

Vedtak og saksframlegg i sak om oppstart av arbeidet med kunnskapsgrunnlag i forbindelse med regional planstrategi i Fylkesrådet, 5. mai 2020:

Til toppen