Planveiledning

Fylkeskommunen skal veilede og bistå kommunene i deres arbeid med planleggingsoppgaver,  jf. plan- og bygningslovens §3-2.

Veiledning kan gis gjennom hele planforløpet i form av:

  • Regionale planforum
  • Kurs og temasamlinger
  • Rådgiving om konkrete løsninger og prosesser.

Planfaglig veiledning

Fylkeskommunen kan gi planfaglig bistand til enkeltkommuner og andre aktører som har behov for det. Herunder veiledning om plansystem, planprosesser, samordning, medvirkning og politisk styring.

Kontaktpersoner Finnmark

Det er seksjon for plan, miljø og levekår som har ansvar for å koordinere og samordne bistanden til kommunene i deres planlegging. Har du spørsmål, kan du kontakte:

Annbjørg Løvik, annbjorg.lovik@tffk.no, telefon: 78 96 30 31

Nora Dahl, nora.dahl@tffk.no, telefon: 78 96 32 67

Kontaktpersoner Troms

Seksjon for areal- og samfunnsplanlegging har ansvar for å koordinere og samordne bistanden til kommunene i deres planlegging. Har du spørsmål, kan du kontakte:

Seksjonsleder,  Anne Øvrejorde Rødven, anne.ovrejorde@tffk.no, telefon 77 78 81 73 / 41 30 67 47

Rådgiver arealplanlegging, Christina Solhaug Joakimsen, christina.joakimsen@tffk.no,  telefon: 92 25 42 20

Rådgiver samfunnsplanlegging, Synnøve Lode, synnove.lode@tffk.no, telefon 77 78 81 67 / 41 68 49 79

Til toppen