Planveiledning

Fylkeskommunen skal veilede og bistå kommunene i deres arbeid med planleggingsoppgaver,  jf. plan- og bygningslovens §3-2.

Veiledning kan gis gjennom hele planforløpet i form av:

  • Regionale planforum
  • Kurs og temasamlinger
  • Rådgiving om konkrete løsninger og prosesser.

Planfaglig veiledning

Fylkeskommunen kan gi planfaglig bistand til enkeltkommuner og andre aktører som har behov for det. Herunder veiledning om plansystem, planprosesser, samordning, medvirkning og politisk styring.

Kontaktpersoner Finnmark

Det er seksjon for plan, miljø og levekår som har ansvar for å koordinere og samordne bistanden til kommunene i deres planlegging. Har du spørsmål, kan du kontakte:

Annbjørg Løvik, annbjorg.lovik@tffk.no, telefon: 78 96 30 31

Nora Dahl, nora.dahl@tffk.no, telefon: 78 96 32 67

Kontaktpersoner Troms

Avdeling for areal- og samfunnsplanlegging har ansvar for å koordinere og samordne bistanden til kommunene i deres planlegging. Har du spørsmål, kan du kontakte:

Anne Øvrejorde Rødven, avdelingsleder
anne.ovrejorde@tffk.no, telefon 77 78 81 73 / 413 06 747

Christina Solhaug Joakimsen, rådgiver arealplanlegging
christina.joakimsen@tffk.no, telefon 922 54 220

Synnøve Lode, rådgiver samfunnsplanlegging
synnove.lode@tffk.no, telefon 77 78 81 67 / 416 84 979

Andreas Einevoll, rådgiver areal- og samfunnsplanlegging
andreas.einevoll@tffk.no, telefon 454 28 591

Jorid Nysted Grønvoll, rådgiver arealplanlegging
jorid.gronvoll@tffk.no, telefon 934 49 736

Til toppen