Regionalt planforum

I regionalt planforum kan kommunene og fylkeskommunen legge frem planer etter plan- og bygningsloven for drøfting og innspill fra statlige og regionale organer og andre berørte interesser. Planforum skal ikke ta avgjørelser eller mekle i plansaker.

Møtekalender

Regionalt planforum skal bidra til:

  • å klarlegge og samordne statlige, regionale og kommunale interesser i forbindelse med regionale og kommunale planer.
  • å synliggjøre og avklare planutfordringer på et tidlig stadium.
  • å tilrettelegge for gjensidig informasjon, drøfting og samstemt praksis.
  • å fremme mer effektivt planarbeid.
  • å forebygge konflikter i arealplaner.
  • å styrke planlegging som verktøy for samfunnsutvikling.
Til toppen