Regionalt planforum

I regionalt planforum kan kommunene og fylkeskommunen legge frem planer etter plan- og bygningsloven for drøfting og innspill fra statlige og regionale organer og andre berørte interesser. Planforum skal ikke ta avgjørelser eller mekle i plansaker.

Planer bør presenteres for planforum tidlig i prosessen, gjerne i oppstartsfasen og helst før forslag til plandokumenter er klare for politisk behandling. Det kan også være nyttig å drøfte samme plan flere ganger gjennom planprosessen. Planforum er en nyttig arena for større planer og planer som berører flere interesser.

Saker som kan drøftes i planforum:

  • Kommunal og regional planstrategi.
  • Regionale planer
  • Kommuneplanens samfunnsdel/arealdel
  • Kommunedelplaner
  • Område- og detaljreguleringsplaner.
  • Ev. andre større (tema)planer

Møtetidspunkt og frister 2023 

Møtekalender

 

Generell informasjon:

Til toppen