Regionalt planforum

I regionalt planforum kan kommunene og fylkeskommunen legge frem planer etter plan- og bygningsloven for drøfting og innspill fra statlige og regionale organer og andre berørte interesser. Planforum skal ikke ta avgjørelser eller mekle i plansaker.

Møtekalender

Regionalt planforum skal bidra til:

  • å klarlegge og samordne statlige, regionale og kommunale interesser i forbindelse med regionale og kommunale planer.
  • å synliggjøre og avklare planutfordringer på et tidlig stadium.
  • å tilrettelegge for gjensidig informasjon, drøfting og samstemt praksis.
  • å fremme mer effektivt planarbeid.
  • å forebygge konflikter i arealplaner.
  • å styrke planlegging som verktøy for samfunnsutvikling.

Regionalt planforum

Kontakt

Angående møter i Vadsø:

Ole Remi Hausner
Arealplanlegger
Telefon: 78 96 32 29 / 993 33 767
E-post: ole.remi.hausner@tffk.no

Angående møter i Tromsø:

Anne Øvrejorde Rødven
Arealplanlegger
Telefon: 77 78 81 73, 41 30 67 47
E-post: anne.ovrejorde@tffk.no 

Til toppen