Aktuelt Samferdsel

Fylkestinget vedtok i juni i år et budsjettkutt som får konsekvenser for kollektivtilbudet. Samferdselsdivisjonen jobber nå for å effektivisere produksjonen. 

Fra 1. november 2020 blir hele Norge ett løyvedistrikt. For å opprettholde et tilfredsstillende drosjetilbud ønsker fylkesrådet å innarbeide en ordning med enerett.

 Sommerfergen mellom Brensholmen og Botnhamn har i 21 år vært i drift fra slutten av april til begynnelsen av september. Nå innstiller fylkesrådet på at fergen går hele året.

Troms og Finnmark fylkeskommune håper på gjennomslag etter at tilskuddsordningen til «sjømatveger» er lyst ut.

Fylkeskommunen ønsker å teste hydrogendrevet minibuss.

 Når du kjører langs vegen sommerstid kan du oppleve at det ligger et spor av skumdotter på asfalten.

Trafikksikkerhetsutvalget til Troms og Finnmark fylkeskommune ser etter gode prosjekter og tiltak for å bedre sikkerheten langs vegene.

Fylkeskommunens nye kombibåt skal leveres i juni neste sommer. – Med denne styrker vi fartøykapasiteten i Finnmark, sier fylkesråd Kristina Hansen (Ap).

Smilende kvinne som sitter i en sal.

Etter regjeringens utspill i fjor om mer midler til fylkeskommunale næringsveger generelt, og viktigheten av bedre næringsveger på Senja spesielt – ber fylkesråden nå om en hurtig og positiv avklaring.

Store Lerresfjord i vintersol.

 Fylkeskommunen inviterer i år kommunene til dialogmøter – for å informere og bli informert om vegadministrasjon. 

Til toppen