Aktuelt Samferdsel

Her blir det gratis å ta ferge i Troms

  Fra 1. juli 2022 blir det gratis ferge på en rekke samband i Troms.

Gratis for kjøretøy på ferjene i Finnmark

Gratis reise for passasjerer på ferje er allerede innført, og fra og med 1. juli blir det også gratis for kjøretøy på de fem ferjesambandene i Finnmark.

Fylkesveg 848 i Ibestad skal utbedres – inngår kontrakt med Målselv Maskin

Fylkesrådet har godkjent anbudet fra Målselv Maskin og Transport AS for utbedring av vegstrekninger på Fv.848 Ytre Forså og Sør-Rollnes i Ibestad kommune.

Fergebytte på sambandet mellom Stangnes og Sørrollnes

MF Folgefonn erstatter MF Ibestad på linje 175 mellom Stangnes og Sørrollnes på avgang fra Stangnes 11:30 fredag 24. juni. MF Folgefonn blir permanent ferge på sambandet ut kontraktsperioden med fergerederiet Norled.

Nå blir mange fergesamband i Troms gratis

Fra 1. juli 2022 blir det gratis ferge på en rekke samband i Troms. Fylkesrådet varsler også om justering i billettpriser for buss, ferge og hurtigbåt fra 1. august 2022.  

Fylkestinget har vedtatt handlingsplan for Tenk Tromsø

Fylkestinget slutter seg til forslag til rullering av handlingsplan for bypakke Tenk Tromsø og gir samtidig fylkesrådet fullmakt til å delta i forhandling om byvekstavtale for Tromsø.

Hell og lykke til Hollendaren

Fylkesråd Agnete Masternes Hanssen (Ap) døpte fylkeskommunens nybåt, Hollendaren, og ønsket den hell og lykke på havet.

Sommerbilletten: én billett, syv dager, hele fylket

  Fra 1. juni til 24. august er Sommerbilletten 2022 på plass, og ta deg gjennom hele fylket på én billett med buss og båt fra Troms fylkestrafikk og Snelandia.

Trygger liv med forebyggende skredkontroll

Troms og Finnmark fylkeskommune har signert kontrakt om omfattende skredkontroll – med 10 skredtårn i Grøtfjorden.

Snelandia endrer rutenummer på båt

    Fra 1. mai blir det endringer i enkelte rutenummer og navn i fylkeskommunens hurtigbåtsamband i Finnmark.

Til toppen