Aktuelt Samferdsel

140 000 nedlastinger av Troms Billett

I juni lanserte Troms fylkestrafikk den nye billett-appen Troms Billett. Appen står nå for over 60 prosent av den totale omsetningen.

13 milliarder kroner til samferdsel i Troms og Finnmark

Den neste fireårsperioden planlegger fylkesrådet å bruke 13 milliarder kroner på samferdsel. Nærmere 10 milliarder til drift, og i overkant av 3 milliarder til investeringer. 

Kontraktsignering for fv. 866 Maursund- og Kågentunnelen

Kontrakten mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og Mesta er nå signert av fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo.

Fylkesrådet vedtar innsparingstiltak for kollektivtransport i Finnmark  

I 2021 må kollektivtilbudet nedjusteres med 22 millioner kroner. Fylkesrådet tar nå grep for å imøtekomme innsparingskravene. 

Fylkesrådet vedtar innsparingstiltak for kollektivtransport i Troms

I 2021 må kollektivtilbudet nedjusteres med 23,8 millioner kroner. Fylkesrådet tar nå grep for å imøtekomme innsparingskravene, men justeringene er mindre dramatisk enn tidligere varslet.  

Prioriteringer på fylkesveg

Fylkesråden for samferdsel trekker fram noen av prosjektene som er prioritert i handlingsprogrammet for samferdsel 2021 - 2024.

Nå blir det løsning for kombikai på Ingøy

      Fylkesrådet går inn for at det blir kombikailøsning på Ingøy i Måsøy kommune.

Ibestad får veioppgradering

          Fylkesrådet går inn for at det blir oppgradering av Ytre Forså i Ibestad.

600 millioner til kollektivinvesteringer i Troms og Finnmark

Fra 2021 til 2024 planlegger fylkesrådet å bruke 600 millioner kroner til investeringer for å forbedre kollektivtilbudet i fylket.

Fylkesrådet etablerer Arktisk jernbaneforum

Onsdag 4. november la fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark fram forslag om å etablere Arktisk Jernbaneforum. Forumet skal være er et politisk samarbeidsorgan som skal fremme utvikling av jernbane i fylket.

Til toppen