Aktuelt Samferdsel

Grønt fokus med ny klima- og miljørådgiver

Fylkesrådet vedtok tirsdag å lyse ut en to-årig prosjektstilling som klima- og miljørådgiver på samferdsel.

Signering av innovativt skredprosjekt

  Troms og Finnmark fylkeskommune inngår avtale med Norconsult AS for utvikling av løsning som skal detektere og varsle snøskred som sperrer vei.

Snart blir busstilbudet i Tromsø enda bedre

Fra 3. januar 2022 vil busstilbudet i Tromsø økes med nesten 10 prosent. Det betyr 104 flere daglige avganger, samt mer pysjamasbuss .

Høring: Planprogram for Regional transportplan for Troms 2022 – 2033

Forslag til planprogram for Regional transportplan for Troms 2022 – 2033 er nå på høring. Frist for innspill er 2. februar 2022.

To milliarder til reinvestering i fylkesvegnettet i Troms

Fylkesrådet vil i kommende fireårsperiode gjennomføre tidenes investeringsløft for fylkesvegnettet i Troms. Dette vil få stor betydning for innbyggere og næringsliv i regionen.

Juleåpent i Ibestadtunellen

Det omfattende rehabiliteringsprosjektet i Ibestadtunellen ligger godt an til ferdigstillelse 17. juni 2022 – som planlagt.

Ny holdeplass og snuplass med hvilebu på Trondenes

Fra og med onsdag 1. desember får reisende på linje 10 til og fra Trondenes en ny endeholdeplass.

Signerte ny elektrokontrakt for TFFK

  Troms og Finnmark fylkeskommune markerte tirsdag ny drifts- og vedlikeholdskontrakt for Troms med elektrofirmaet BMO Elektro AS.

Jakten på fremtidens hurtigbåt er i gang

Seks leverandører vil levere fremtidens hurtigbåt til Troms og Finnmark fylkeskommune.

Kan du bidra til bedre trafikksikkerhet?

Fristen for å søke om økonomisk støtte til trafikksikkerhetstiltak nærmer seg

Til toppen