Aktuelt Samferdsel

Trinn 2 i Harstadpakken klar for behandling i Stortinget

  Regjeringen gir klarsignal for trinn 2 i Harstadpakken og vil fremme sak til behandling i Stortinget for endelig vedtak.

26 prosent færre kollektivreiser i Finnmark i 2020

Koronapandemien har bidratt til at det ble gjennomført 450 468 færre kollektivreiser i 2020 sammenlignet med 2019.

2,5 millioner færre kollektivreiser i Troms i 2020

Etter mange år med fin vekst i antall reisende, bidro koronapandemien til en nedgang på 17 prosent i antall kollektivreiser i 2020. Nå er nøkkeltallene for kollektivtrafikken klar.

Sikring av fv. 862 Sandnessundbrua er ferdigstilt

Arbeidet med klatresikringen av fv. 862 Sandnessundbrua ferdigstilt og overlevert fra entreprenør.

Fylkeskommunen søker 66,5 millioner til vedlikehold

Tidligere denne uka leverte fylkesråd for samferdsel inn søknad til staten på totalt kr. 66,56 millioner. Prosjektene har geografisk spredning i Troms og Finnmark. Dette er midler som kommer i tillegg til fylkes egne budsjetter.

9 millioner kroner til trafikksikkerhet

Troms og Finnmark fylkeskommune deler ut trafikksikkerhetsmidler til gode prosjekt i kommunene i fylket.

Har du penger til gode på mobilkonto?

Troms fylkestrafikk skal nå tilbakebetale 1,8 millioner kroner til omlag 26 000 kunder etter overgang til ny betalingsapp.

Dato for Sommerfergene 2021 er klare

Sambandet Brensholmen - Botnhamn starter 23. april, mens Andenes - Gryllefjord starter 18. mai. Begge sommerfergene går til og med 5. september 2021.

Innfører tidsdifferensierte priser for buss i Tromsø

Fra og med 1. februar etableres det en prøveordning med tidsdifferensierte priser i Tromsø utenfor rushtid.

Invitasjon til markedsdialog – Deteksjon og varsling av snøskred over vei

Det er behov for å finne en løsning på deteksjon av snøskred som treffer veien og om det er trafikanter inne i skredområdet. Bedre og raskere informasjon om når og hvor det har gått snøskred vil redde liv og gjøre hverdagen tryggere for de som ferdes på utsatte veistrekninger.

Til toppen