Aktuelt Samferdsel

Nå begynner arbeidet med Tenk Tromsø

Stortingsproposisjonen «Utbygging og finansiering av Bypakke Tenk Tromsø» er nå vedtatt i Stortinget. Nå starter arbeidet med tidenes største samferdselsløft i Tromsø.

Asfalt for 300 millioner kroner

  Lukten av asfalt til rekordstore summer vil snart legge seg over fylket. 

Intelligente døgnhvileplasser

Troms og Finnmark fylkeskommune tester kunstig intelligens for å bedre forholdene til yrkessjåfører.

198 millioner til samferdselstiltak i Senja kommune

Fylkesrådet kunne i dag presentere et stort samferdselsløft for fylkesveger i Senja kommune. Tiltakene skal gjennomføres i løpet av 2021 og 2022.

Nå starter helårsfergen mellom Brensholmen og Botnhamn

23. april starter Troms fylkestrafikk opp helårsdrift på fergesambandet mellom Brensholmen og Botnhamn.

Informasjon vedrørende ras på fv 98 Smalfjordbotn, Tana

Her finner du oppdatert status for arbeidet på rasstrekningen.

«Kritisk viktig, men samfunnsøkonomisk ulønnsomt»

På oppdrag fra Samferdselsdivisjonen har Nordlandsforskning laget en kunnskapsoppsummering om samfunnsøkonomiske analyser og diskutert i hvilken grad analysene fanger opp behovene for samferdselstiltak i Nord-Norge.

Økende tilfredshet med busstilbudet i Tromsø

Tide Buss har siden 2019 kjørt bussene i Tromsø på oppdrag for Troms og Finnmark fylkeskommune. Markedsundersøkelser viser at publikumstilfredsheten er stigende.

Alt du trenger å vite om AutoPASS for ferge

Den 3. mai 2021 innføres AutoPASS for ferge i Troms og Finnmark. Her finner du svar på det meste du måtte lure på i forbindelse med AutoPASS.

Grønt lys for bypakke i Tromsø

Samferdselsdepartementet legger nå frem proposisjon for stortinget om delvis bompengefinansiering av en bypakke for Tromsø. Planlagt oppstart er andre halvdel av 2022.

Til toppen