Aktuelt Samferdsel

Beredskapsøvelse holdes i Sentrumstangenten

Mandag 12.12. 2022 gjennomføres det beredskapsøvelse i Sentrumstangeten på fv. 862. Hele tunnelsystemet vil derfor være stengt i tidsrommet 18.00-21.00.

Maursund- og Kågentunnelen nyoppusset og gjenåpnet

Torsdag 1. desember markerte Troms og Finnmark fylkeskommune åpning av Maursund- og Kågentunnelen langs fv. 866 i Skjervøy kommune.

Maursund- og Kågentunnelen fremstår i ny drakt etter oppgradering

Maursundtunnelen og Kågentunnelen på fv. 866 ble åpnet i 1991 og sammen med Skattørsundet bru fikk Skjervøy fastlandsforbindelse. Maursundtunnelen er en 2122 meter lang undersjøisk tunnel og Kågentunnelen erstattet en rasutsatt veistrekning og er 1730 meter lang.

Informasjon om fartøy i Nord-Troms

Her er de nye fergene i kontrakten for Nord-Troms. Gjelder sambandene Hansnes – Vannøy – Karlsøy og Storstein – Lauksundskaret.

Helårsdrift Brensholmen – Botnhamn ser ut til å bli suksess

Troms og Finnmark fylkeskommune har nå gjennomført helårlig fergedrift på sambandet Brensholmen – Botnhamn i et år. I forslag til Regional transportplan innstiller fylkesrådet på mål om en permanent løsning.

Pangåpning av skredkontrollanlegget i Grøtfjorden

Onsdag 16. november markerte Troms og Finnmark fylkeskommune åpning av skredanlegget langs fv. 7768 i Grøtfjorden.

Elektrisk fremdrift i rute for Lyngensambandene

Fergesambandene over Lyngen og Ullsfjorden vil være de første i Troms og Finnmark med elektrisk fremdrift.

Mer penger til buss er samfunnsøkonomisk lønnsomt for Tromsø

Urbanet Analyse har på oppdrag fra Troms og Finnmark fylkeskommune laget en rapport som viser at en videre satsning på busstilbudet er et riktig virkemiddel for å nå nullvekstmålet i Tromsø.

Fv. 98 Tarmfjordvika - Smalfjordbotn åpnet 10 måneder før planlagt ferdigstillelse

Onsdag 26. oktober åpnet fv. 98 Tarmfjordvika - Smalfjordbotn 10 måneder før planlagt åpning av strekningen. Fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap) åpnet.

Skredfaktormodell må være koblet til virkelighetens utfordringer

Et samlet fylkesting ber staten om grundig gjennomgang av ny skredfaktormodell.

Til toppen