13 milliarder kroner til samferdsel i Troms og Finnmark

Fylkesrådets fem medlemmer: Bjarne Rohde, Bjørn Inge Mo, Kristina Hansen, Anne Toril Eriksen og Karin Eriksen. - Klikk for stort bildeFylkesrådet. Foto: Lars Åke Andersen.Den neste fireårsperioden planlegger fylkesrådet å bruke 13 milliarder kroner på samferdsel. Nærmere 10 milliarder til drift, og i overkant av 3 milliarder til investeringer. 

I 2021 legges det opp til et budsjett på totalt 3,3 milliarder kroner.

I de prioriterte tiltakene for 2021–2024 finner man blant annet pilotprosjektet for helårsdrift av fergesambandet Botnhamn-Brensholmen, etablering av ny kombikai på Ingøy og kjøp av ny kombibåt til Måsøy. I tillegg til omfattende bruvedlikehold, skredsikringsarbeid og tunneloppgraderinger vil fylkesrådet de neste årene også gjennomføre store oppgraderinger på fylkesveg 848 og 98.

Les mer her.

– Handler om framkommelighet og sikkerhet

Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune har nå lagt fram sitt forslag til samferdselsbudsjett fram til og med 2024. Handlingsprogrammet som redegjør for prioriteringene i budsjettperioden skal bidra til både å sikre framkommelighet, og ta vare på eksisterende infrastruktur.

– I tillegg til å bygge nytt er det vel så viktig å ta vare på infrastrukturen vi allerede har. I den neste fireårsperioden vil fylkesveger, bruer og tunneler sikres og oppgraderes, sier fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (Ap). 

Kyst til marked

Gjennom budsjettprioriteringene mener fylkesrådet at det gjennomføres et helhetlig løft for å sikre produsenter i industri- og næringsliv bedre tilgang til markedet.  I tillegg til fisk til marked-prosjektene på 212,5 mill kr så fortsetter prioriteringen av fremkommelighetstiltak på de store sjømatkorridorene i fylket.

– Enten det er snakk om utbedringer av tunneler, bruer eller vegnett – så vil det øke framkommeligheten for næringsaktører. I alle faser søker vi dialog med det lokale næringsliv for å ivareta miljøkrav, teknologikrav og teknologisk utvikling slik at lokalt næringsliv vil kunne være konkurransedyktig, sier fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap).

Dialog med kommunene

Det har vært nødvendig å tilpasse kollektivproduksjonen til de økonomiske rammene og fylkesrådet har i den forbindelse tatt kontakt med de berørte kommunene. Fylkesrådet anser det som viktig med godt samarbeid med kommunene, som også har særlige behov knyttet til bruk av vegnettet. I budsjettprosessen har fylkesrådet vært i dialog med kommunene i Troms og Finnmark og fått gode og tydelige innspill på hvilke prioriteringer som bør gjøres.

– Vi har vært på en rundtur i hele fylket og snakket med både innbyggere og lokalpolitikere. Det har vært nyttig, og vi kommer til å fortsette den tette dialogen med kommunene fremover, sier fylkesråd Kristina Hansen (Ap).

Til toppen