2,6 km med ny gang- og sykkelvei åpnet langs fv. 86 på Senja

Fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) klipper snoren ved Islandsbotn idrettsanlegg, der det er samlet representanter fra fylkeskommunen og skolebarn. - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) klipper snoren. Sophia-Charlotte Hahn

Fylkesrådsleder Kristina Torbergsen klippet snoren til den nye gang- og sykkelveien fra Silsand til Islandsbotn.

Den nye gang- og sykkelveien fra Silsand til Islandsbotn ble høytidelig åpnet onsdag. Representanter fra Troms og Finnmark fylkeskommune, Senja kommune og entreprenør Målselv Maskin & Transport AS kunne stolt vise til resultatet av et godt samarbeid for en ny og trafikksikker fylkesveistrekning.

Mange innbyggere som til daglig ferdes langs veien, møtte opp til seremonien, som ble akkompagnert av Senja kulturskole.

Veien strekker seg over 2250 meter fra nordsiden av fv. 86 fram til idrettsanlegget på Islandsbotn og er 3,5 meter bred. I tillegg kan syklister og fotgjengere nå benytte seg av en undergang ved kryssing av fylkesveien på Islandsbotn.

Styrker trafikksikkerheten

Snoren ble holdt av ordførerne fra Senja kommune og Harstad kommune, og fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) foretok klippingen.

Fylkesrådslederen klipper en flaggfarget snor holdt av ordføreren og jubler med skolebarna som deltok på åpningen. - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Kristina Torbergsen klipper snora. Thomas Birkeland/TFFK

– Den nye gang- og sykkelveien fra Silsand til Islandsbotn er et stort bidrag til å styrke trafikksikkerheten for myke trafikanter, sier fylkesrådslederen og legger til:

– Det er spesielt viktig i områder med mye tungtrafikk. Det at folk kan ferdes trygt og godt i sitt nærområde er avgjørende for bolyst og trivsel.

Ferdigstilt etter planen

Det har vært god framdrift gjennom hele prosjektet. Etter oppstart i september 2020 stod veien ferdig som planlagt i juli 2022. Byggearbeidene kostet totalt 82 millioner kroner. I forbindelsen med byggingen ble det også installert veibelysning.

Med den nye veien på plass er det nå en sammenhengende strekning med gang- og sykkelvei fra Islandsbotn til veikrysset ved Gisundbrua og videre nordover. Kulverten er til nytte for barn som skal til fotballbanen og nå slipper å krysse veien ved gangfeltet.

Positive effekter

­ – Vi gleder oss over at gang- og sykkelveien nå er på plass, sier Tom Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune. 

­ –  Dette vil gi store positive effekter i kommunen. Det gir økt sikkerhet til beboerne på Silsand som i dag sykler og går tett inntil biltrafikken, og bidrar også til bedre folkehelse, byutvikling og økt bolyst med at bokvaliteten i området løftes vesentlig, sier ordføreren.

Rundt 300 mennesker møtte opp ved markeringen i Islandsbotn, der det ble servert kaffe, juice og boller.

Til toppen