26 prosent færre kollektivreiser i Finnmark i 2020

Klikk for stort bildeKoronapandemien har bidratt til at det ble gjennomført 450 468 færre kollektivreiser i 2020 sammenlignet med 2019.

400 000 færre bussreiser

For buss i Finnmark er det færre skoleskyssreiser, kombinert med færre betalte reiser som er hovedårsak til reduksjonen i antall reiser i 2020. Reduksjonen er ganske jevnt fordelt over hele Finnmark, men Hammerfestområdet har det største fallet i betalte reiser – både i prosent og antall reiser – da an­tall betalte reiser er redusert med 85 489 fra 2019.

Størst nedgang på ferge

Med 45 prosent færre fergereiser og en nedgang på 19 prosent på hurtigbåt fikk pandemiåret store konsekvenser for kollektivtrafikken. For hurtigbåt og ferge har redusert antall utenlandske turister trolig påvirket reduksjonen i 2020, i tillegg til generelt lavere mobilitet lokalt under koronasituasjonen.

Økt Mobillett-bruk

Mobillettbruken har økt i 2020, og det skyldes stengte framdører som har gjort det umulig å betale med kort og kontant på de fleste busslinjer.

Hovedtrekk for kollektivtrafikken i Troms og Finnmark 2020 (PDF, 4 MB)

Til toppen