9 millioner kroner til trafikksikkerhet

To kvinner ved en veg. - Klikk for stort bildeAlta ordfører Monica Nielsen (AP) med Fylkesråd Kristina Hansen (AP) på befaring. TFFK Troms og Finnmark fylkeskommune deler ut trafikksikkerhetsmidler til gode prosjekt i kommunene i fylket.

11. februar hadde Trafikksikkerhetsutvalget i Troms og Finnmark fylkeskommune (TFTU) årets første møte, hvor trafikksikkerhetsmidler ble delt ut til søkere fra hele fylket.

Potten var på 9 millioner kroner, hvorav 3,4 millioner ble tildelt i Finnmark og 5,6 millioner iTroms.

Lista over de som får tilskudd ser slik ut:

Finnmark

Søker

Prosjektbeskrivelse

Tildeling

Sør-Varanger kom. pri 1

Rekkverk Vaggeveien

900 000

Sør-Varanger kom. pri 3

Fartshumper Einerveien

28 000

Trygg Trafikk 1

Sikkerhet kjøretøy 16-åringer

125 000

Trygg Trafikk 2

Refleksdagen+sykkeloppl.

100 000

Syklistforeningen Alta

Planlegging sykkelpark Alta

200 000

Syklistforeningen

Kampanje synlig syklist

40 000

Finnmark fotballkrets

TS arb fotballmiljøene VGS

300 000

Kautokeino kom. pri 1

Belysning gangveg

400 000

Kautokeino kom. pri 3

GSV langs kv fra E45

300 000

Porsanger kommune

Forlengelse fortau kv

400 000

Porsanger kommune

Bedre veglys langs fv 8062

260 000

TFTU

Skolesekker 1.-klassinger

130 000

TFTU

Flyplassreklame TS

120 000

TFTU

Driftsutgifter

100 000

SUM

 

3 403 000

Troms

Søker

Prosjekt

Tildeling

Harstad kommune pri 1

22 fartshumper på kv

584 000

Harstad kommune pri 2

Veglys langs kv

800 000

Trygg Trafikk 1

Sikkerhet kjøretøy 16-åringer

125 000

Trygg Trafikk 2

Refleksdagen+sykkeoppl.

100 000

Syklistforeningen

Kampanje synlig syklist

40 000

Målselv kommune

Tilrettelegging Olsborg skole

250 000

Tjeldsund kommune 1

Ny GSV fv 825 Grov

400 000

Tjeldsund kommune 2

Reg. plan fv 832 Evenskjer

1 820 000

Tjeldsund kommune 3

Hjertesoner

400 000

Kåfjord kommune 2

Planlegging GSV langs kv

200 000

Kåfjord kommune 3

TS-kampanje

100 000

Kåfjord kommune 4

Fartshump v/Olderdalen sk.

48 000

Norcounsult og Sweco

Planfrie reinkryssinger

40 000

TFTU

Skolesekker førsteklassinger

260 000

TFTU

Flyplassreklame TS

200 000

TFTU

Driftsutgifter

100 000

TFTU

Barn og Trafikksikkerhet

133 000

SUM

 

5 600 000


Fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (Ap), er glad for å kunne dele ut trafikksikkerhetsmidler til gode prosjekter rundt om i kommunene.

– Arbeidet med trafikksikkerhet er viktig for å nå null-visjonen om skadde og drepte i trafikken. Jeg er glad så mange vil spille på lag med oss for å nå dette målet, sier hun.

Hansen håper å kunne være med på å bidra mer i fremtiden.

– Midler fra trafikksikkerhetsutvalget deles ut hvert år – og vi håper på mange gode søknader.

Søknadsfrist for 2022

Ønsker man støtte til trafikksikkerhetstiltak neste år, må man søke innen 15. november i år.

Elektronisk søknadsskjema finner du her

Flere detaljer om tildelingene i 2021 finnes i saksprotokollen fra møtet

Til toppen