Aktuelt Samferdsel

«Kritisk viktig, men samfunnsøkonomisk ulønnsomt»

På oppdrag fra Samferdselsdivisjonen har Nordlandsforskning laget en kunnskapsoppsummering om samfunnsøkonomiske analyser og diskutert i hvilken grad analysene fanger opp behovene for samferdselstiltak i Nord-Norge.

Økende tilfredshet med busstilbudet i Tromsø

Tide Buss har siden 2019 kjørt bussene i Tromsø på oppdrag for Troms og Finnmark fylkeskommune. Markedsundersøkelser viser at publikumstilfredsheten er stigende.

Alt du trenger å vite om AutoPASS for ferge

Den 3. mai 2021 innføres AutoPASS for ferge i Troms og Finnmark. Her finner du svar på det meste du måtte lure på i forbindelse med AutoPASS.

Grønt lys for bypakke i Tromsø

Samferdselsdepartementet legger nå frem proposisjon for stortinget om delvis bompengefinansiering av en bypakke for Tromsø. Planlagt oppstart er andre halvdel av 2022.

Forventninger til årets NTP

  Det nærmer seg regjeringens fremlegging av nasjonal transportplan og «lekkasjene» gjør det nervepirrende og spennende. Troms- og Finnmark fylkeskommune har store forventninger vi håper innfris.

Påbud om munnbind i kollektivtrafikken

Tromsø kommune har innført påbud om bruk av munnbind i kollektivtrafikken. Harstad kommune har samme krav allerede. Her kan du lese mer om munnbind.  

Tjeldsund kommune – Årets trafikksikkerhetskommune

    Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker å nominere Tjeldsund kommune til prisen som årets trafikksikkerhetskommune.

Uvær og stengte veier

Hele fylket er preget av uvær, høy vannføring og stor rasfare. Våre fagfolk og entreprenører er i full sving for å holde veinettet trygt.

Trinn 2 i Harstadpakken klar for behandling i Stortinget

  Regjeringen gir klarsignal for trinn 2 i Harstadpakken og vil fremme sak til behandling i Stortinget for endelig vedtak.

26 prosent færre kollektivreiser i Finnmark i 2020

Koronapandemien har bidratt til at det ble gjennomført 450 468 færre kollektivreiser i 2020 sammenlignet med 2019.

Til toppen