Aktuelt Samferdsel

2,5 millioner færre kollektivreiser i Troms i 2020

Etter mange år med fin vekst i antall reisende, bidro koronapandemien til en nedgang på 17 prosent i antall kollektivreiser i 2020. Nå er nøkkeltallene for kollektivtrafikken klar.

Sikring av fv. 862 Sandnessundbrua er ferdigstilt

Arbeidet med klatresikringen av fv. 862 Sandnessundbrua ferdigstilt og overlevert fra entreprenør.

Fylkeskommunen søker 66,5 millioner til vedlikehold

Tidligere denne uka leverte fylkesråd for samferdsel inn søknad til staten på totalt kr. 66,56 millioner. Prosjektene har geografisk spredning i Troms og Finnmark. Dette er midler som kommer i tillegg til fylkes egne budsjetter.

9 millioner kroner til trafikksikkerhet

Troms og Finnmark fylkeskommune deler ut trafikksikkerhetsmidler til gode prosjekt i kommunene i fylket.

Har du penger til gode på mobilkonto?

Troms fylkestrafikk skal nå tilbakebetale 1,8 millioner kroner til omlag 26 000 kunder etter overgang til ny betalingsapp.

Dato for Sommerfergene 2021 er klare

Sambandet Brensholmen - Botnhamn starter 23. april, mens Andenes - Gryllefjord starter 18. mai. Begge sommerfergene går til og med 5. september 2021.

Innfører tidsdifferensierte priser for buss i Tromsø

Fra og med 1. februar etableres det en prøveordning med tidsdifferensierte priser i Tromsø utenfor rushtid.

Invitasjon til markedsdialog – Deteksjon og varsling av snøskred over vei

Det er behov for å finne en løsning på deteksjon av snøskred som treffer veien og om det er trafikanter inne i skredområdet. Bedre og raskere informasjon om når og hvor det har gått snøskred vil redde liv og gjøre hverdagen tryggere for de som ferdes på utsatte veistrekninger.

Takk til Bjørklids Ferjerederi

Troms og Finnmark fylkeskommune takker Bjørklids Ferjerederi for lang og tro tjeneste. Den 1. januar 2021 avløses rederiet som fergeoperatør i Lyngen og Ullsfjorden.

Foreløpig seilingsnekt på alle Boreals ferger og hurtigbåter i Norge

Klokken 15:50 i dag fikk Troms og Finnmark fylkeskommune melding fra Boreal Sjø om at samtlige ferger og hurtigbåter har fått seilingsnekt av Sjøfartsdirektoratet. Alle fartøy som opereres av Boreal Sjø i Troms og Finnmark ligger nå til kai inntil videre.

Til toppen