Aktuelt Samferdsel

Hurtigbåtterminalen på Finnsnes er nå åpen igjen

I januar ble hurtigbåtterminalen på Finnsnes stengt på grunn av omfattende fuktskader. Nå er skadene utbedret og terminalen er igjen åpen for publikum.

63 millioner til sjømatveier i Troms og Finnmark

I statsbudsjettet for 2020 ble det opprettet en tilskuddsordning for vedlikehold av fylkesveger hvor viktige strekninger for sjømatnæringa ble prioritert. Fylkeskommunen må stille med 60% egenandel i prosjektene.

AutoPASS for ferge kommer til Troms og Finnmark i 2021

I mange fylker har man siden 2019 kunnet betale med AutoPASS på ferge. I løpet av mai 2021 kommer dette også til Troms og Finnmark.  

55,9 millioner til utslippsfrie hurtigbåter

Troms og Finnmark fylkeskommune har sammen med Vestland, Nordland og Trøndelag fått tildelt 55,9 millioner kroner fra Miljødirektoratet til å utvikle framtidens miljøvennlige hurtigbåter.

140 000 nedlastinger av Troms Billett

I juni lanserte Troms fylkestrafikk den nye billett-appen Troms Billett. Appen står nå for over 60 prosent av den totale omsetningen.

13 milliarder kroner til samferdsel i Troms og Finnmark

Den neste fireårsperioden planlegger fylkesrådet å bruke 13 milliarder kroner på samferdsel. Nærmere 10 milliarder til drift, og i overkant av 3 milliarder til investeringer. 

Kontraktsignering for fv. 866 Maursund- og Kågentunnelen

Kontrakten mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og Mesta er nå signert av fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo.

Fylkesrådet vedtar innsparingstiltak for kollektivtransport i Finnmark  

I 2021 må kollektivtilbudet nedjusteres med 22 millioner kroner. Fylkesrådet tar nå grep for å imøtekomme innsparingskravene. 

Fylkesrådet vedtar innsparingstiltak for kollektivtransport i Troms

I 2021 må kollektivtilbudet nedjusteres med 23,8 millioner kroner. Fylkesrådet tar nå grep for å imøtekomme innsparingskravene, men justeringene er mindre dramatisk enn tidligere varslet.  

Prioriteringer på fylkesveg

Fylkesråden for samferdsel trekker fram noen av prosjektene som er prioritert i handlingsprogrammet for samferdsel 2021 - 2024.

Til toppen