Aktuelt Samferdsel

Fornøyd med Fylkesvegløftet

I forbindelse med vegdialogen i Harstad, onsdag, 28. september, informerte fylkeskommunen blant annet om Fylkesvegløftet, som nå rulles i hele Troms.

Vellykket vegdialog i Harstad

  Onsdag 28. september, arrangerte samferdselsdivisjonen i fylkeskommunen et dialogmøte med kommunene i Sør-Troms.

Regional transportplan for Troms ute på høring

Regional transportplan for Troms 2022-2033 inkludert handlingsprogram er nå ute på høring og offentlig ettersyn, med frist for innspill 26. oktober 2022.

Et løft for vegnettet og et løfte til befolkningen

Tidenes største løftet av fylkesveinettet i Troms er i gang. Nå har arbeidene startet langs fv. 7874 fra Bjorelvnes til Kårvikhamn.

2,6 km med ny gang- og sykkelvei åpnet langs fv. 86 på Senja

Fylkesrådsleder Kristina Torbergsen klippet snoren til den nye gang- og sykkelveien fra Silsand til Islandsbotn.

Gratis kollektivtransport for flyktninger oppheves i Troms

  Ordningen med gratis kollektivtransport for nyankomne flyktninger ble etablert i mars 2022 og har hatt varighet til og med 1. september 2022.

Forhandlingene om Tenk Tromsøs byvekstavtale fortsetter

  Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen møttes fredag 26. august til videre forhandlinger om en fremtidig byvekstavtale for Tromsø.

- Sjelden det går så fort med et veiprosjekt

Ordfører i Karlsøy kommune var imponert da det ble holdt et folkemøte om utbedringen av fylkesvei 863 på Hansnes den 11. august 2022. 

Stenger fergesambandet over Lyngen i to dager

Fra torsdag kveld til lørdag ettermiddag går det ingen ferge over Lyngenfjorden.

Her blir det gratis å ta ferge i Troms

  Fra 1. juli 2022 blir det gratis ferge på en rekke samband i Troms.

Til toppen