Beredskapsøvelse holdes i Ryatunnelen

Torsdag 9. november 2023 gjennomføres det beredskapsøvelse i Ryatunnelen på fv. 858. Tunnelen vil derfor være stengt fra kl. 18.00 til kl. 20.30.

Bildet viser mange mennesker, de fleste av dem i refleksvester, foran en buss i en tunnel, røyk i bakgrunn. - Klikk for stort bildeGjennom jevnlige øvelser får redningsetatene trent på uforutsett hendelser i tunneler. Sophia-Charlotte Hahn / TFFK

Troms og Finnmark fylkeskommune er vegeier for alle fylkesveitunnelene og har lovpålagt ansvar om å arrangere øvelser i naturlig størrelse og under forhold som er så realistiske som mulig.

Hensikt med torsdagens øvelse er å øve på uforutsett hendelser i tunnelen. Gjennom øvelsen får de involverte etater trent på bruk av sikkerhetsutstyr i tunnelen, kommunikasjon, samarbeid og redningsinnsats på tvers. 

Jevnlig gjennomføring av øvelser bidrar til at involverte aktører blir bedre kjent med sine oppgaver, rutiner og samarbeidet på tvers i forbindelse med innsats i tunneler. Ifølge tunnelsikkerhetsforskriften skal det holdes øvelser i naturlig størrelse hvert fjerde år.

Hendelser i tunneler

Det kan være utfordrende å handtere hendelser i tunneler. Dette skyldes at det er et avgrenset område og at tunneler ofte er flere kilometer lang med utgang bare på hver ende. I tillegg kan det oppstå utfordringer med støy og dårlig sikt, spesielt ved røykutvikling. Derfor er det er viktig å øve på forskjellige scenarier i tunneler, slik at alle aktører er best mulig forberedt.

Til toppen