Elektrisk fremdrift i rute for Lyngensambandene

Fergesambandene over Lyngen og Ullsfjorden vil være de første i Troms og Finnmark med elektrisk fremdrift.

Skal redusere klimagasser

Hybridisering av fergedriften for Lyngensambandene ble vedtatt av fylkesrådet i oktober 2019. Prosjektet skal redusere utslippet av klimagasser fra fergedriften med rundt 5000 tonn CO2 i året. Norge har høye ambisjoner for å fase inn lav- og nullutslippsteknologi i transportsektoren. Fossilfri kollektivtrafikk anses som et viktig bidrag for å nå Norges utslippsforpliktelser frem mot 2030. 

– Klimaendringene er vår tids største utfordring. Derfor må vi satse offensivt på alternative energikilder. Det er fylkesrådets ambisjon at Troms og Finnmark skal være ett av landets fremste miljøfylker og innfase lav- og nullutslippsteknologi i kommende anbud innen kollektivtransport, sier fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap).

– Gunstig for miljø og økonomi

Minstekravet for hybridiseringsgrad er på 60 prosent for Ullsfjordfergen og 75 prosent for fergen over Lyngen. Det betyr at minst 60 prosent av energien kommer fra elektrisitet og resten fra diesel. Troms og Finnmark fylkeskommune mener det er realistisk å forvente at fergene får minst 90 prosent av energien sin fra strøm. 

– Dette tilsvarer utslipp fra 5200 biler på fossilt drivstoff i året, og er svært gunstig, både for miljøet og for økonomien. Energikostnad ved elektrisk framdrift regnes til å være rundt en tredjedel av dieselutgiftene. I tillegg spares miljøet for mange tonn CO2 per år. Vi har et ansvar for å kutte i våre klimagassutslipp og dette er en enkel og effektiv måte å gjøre det på, sier fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap).

MF Ibestad og MF Folkestad

MF Ibestad er den nye fergen på sambandet mellom Lyngseidet og Olderdalen. Fergen har tidligere trafikkert sambandet mellom Stangnes og Sørrollnes, og har kapasitet på 75 personbilenheter og 234 passasjerer.

MF Folkestad er den nye fergen over Ullsfjorden mellom Svensby og Breivikeidet. Fergen benyttes i dag på Lyngensambandet. Fergen har kapasitet på 90 personbilenheter og 234 passasjerer.

Begge fergene vil være ombygget til elektrisk fremdrift og settes i trafikk fra 1. januar 2023. 

Gradvis innfasing av lading

Fra midten av mars 2023 vil MF Folkestad begynne å lade for elektrisk fremdrift på Breivikeidet. Fra april vil MF Ibestad begynne lading på Lyngseidet. I løpet av 2023 vil det fases inn lading også i Olderdalen. Det er foreløpig usikkert når det kan lades på Svensby.

Les mer om hybridiseringen av Lyngensambandene her.

Reiseinformasjon finner du her.

Til toppen