Et løft for vegnettet og et løfte til befolkningen

Arbeidene er i gang langs fv. 7874 fra Bjorelvnes til Kårvikhamn. - Klikk for stort bildeArbeidene er i gang langs fv. 7874 fra Bjorelvnes til Kårvikhamn.Tidenes største løftet av fylkesveinettet i Troms er i gang. Nå har arbeidene startet langs fv. 7874 fra Bjorelvnes til Kårvikhamn.

Ved strekningen fra Bjorelvnes til Kårvikhamn i Senja kommune startet forberedende dreneringstiltak natt til tirsdag, 13. september.

Kostnadene av byggearbeidene som gjennomføres i løpet av høsten ligger ved cirka 5 millioner kroner.

Oppgraderingen av veien, som hovedsakelig skal skje i 2023, inngår i Fylkesvegløftet. Løftet sikter mot fylkesveiene med manglende bæreevne i forhold til trafikkbelastningen de møter. Reinvesteringene skal sørge for at fylkesveiene tilrettelegger for samfunnets forventninger om god og trygg fremkommelighet.

– Fylkesvegløftet rulles ut i hele Troms, sier fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap). Nå går vi endelig i gang med veien til Kårvikhamn! Et viktig prosjekt som betyr mye for å bygge vei for framtida ut til Kårvikhamn. Arbeidet blir et løft for både folk og næringsliv.

Et løft som skal sikre veistandarden i 40-60 år

Fylkesveinettet i Troms står overfor en rekke utfordringer, først og fremst fordi trafikken medfører slitasje på veiene.

Kort funksjonell dekkelevetid, for lite volum på vedlikehold og økende lengder med kritisk dekketilstand var ytterlige utfordringer som lå til grunn for at fylkestinget i slutten av 2021 vedtok Fylkesvegløftet. Cirka en tredjedel av fylkesveiene, som til sammen strekker seg over 1.100 kilometer vei, skal utbedres de neste årene.

I forbindelse med drenerigstiltakene ved fv. 7874 til Kårvikhamn skiftes det blant annet ut 15 stikkrenner. Prosjektet ferdigstilles etter planen i løpet av høsten 2023.

I byggeperioden oppfordrer fylkeskommunen alle brukere av strekningen til å vise tålmodighet og å ta hensyn til arbeidet som pågår.

Til toppen