Første kontrakt for samferdselsdivisjonen

Troms og Finnmark fylkeskommune har signert en vedlikeholdskontrakt for tunneler med AG Tunell.

Sikkerhet står i høysete i vedlikeholdsarbeidet på tunnelene i fylket.Kontrakten har en verdi på 35 millioner kroner i året – og går over ett år med opsjon på ett pluss ett år. AG Tunell skal gjøre vedlikeholdsarbeid på skader og mangler på tuneller i Troms og Finnmark, samt eventuelle skader som oppstår i kontraktsperioden. Eksempel på arbeid som skal utføres er sikring med sprøytebetong på fjell, brannsikring og sprengningsarbeider for å oppnå ønsket frihøyde.

Bedre trafikksikkerhet

Byggeleder for fylkeskommunen, Geir Larsen, sammenligner prosjektet med EU-kontroll av biler.

– Dette er ikke prestisjeprosjekter, men høyst nødvendige tiltak for å bevare og forbedre sikkerheten for reisende i Troms og Finnmark. Vi har gode erfaringer med AG Tunnel, og er trygge på at de fortsatt vil gjøre en god jobb for oss i fremtiden.

Fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (AP), er glad kontrakten er kommet i havn.

– Trafikksikkerhet er høyest prioritert for fylkeskommunen innen samferdsel. Bedre sikring av tuneller vil gjøre mye for sikkerheten til befolkningen i fylkeskommunen, sier hun.

Lokale ansatte

Fylkesråden er også glad for at prosjektet kommer det lokale næringslivet til gode. Daglig leder i AG Tunell, Are Oxholm, sier de er avhengige av lokal arbeidskraft på de ulike lokasjonene i Troms og Finnmark.

Fv: Kontrollingeniør Kristian Magnussen og byggeleder Geir Larsen fra fylkeskommunen og daglig leder Are Oxholm fra AG Tunell ser frem til å sette i gang med arbeidet. – Vi vil ansatte lokalt, men også leie inn mannskaper og maskiner etter behov. Samtidig vil vi trenge overnatting, bespisning og materiell på stedene vi jobber.

Arbeidet i tunellene vil foregå på kveld og natt slik at trafikken blir forhindret i minst mulig grad. Oxholm ser frem til prosjektet som starter allerede i neste uke.

 – Vi har oppdrag over hele landet og i Sverige, og har bitt oss merke i at folk nordpå er mer forståelsesfulle for at tunellene er stengt for nødvendig vedlikehold. Vi gleder oss og håper det gode samarbeidet vil fortsette.

Vedlikeholdsarbeidet omfavner:

Riving og fjerning av nett og bølgeblikk. Omlag 1000 m2.

Riving og fjerning av vann og frostsikring. Omlag 10 000 m2.

Manuell driftsrensing med renskelag. Om lag 500 timer.

Sprengningsarbeider for å oppnå ønsket frihøyde, vifter eller gi plass til vann og frostsikring. Omlag 250 m3.

Montering av sikringsbolter

Montering av nytt PE skum. Omlag 12 500 m2.

Brannsikring av 12 500 m2 PE skum.

Montering av festebolter for kabelbruer

Senteravstand omlag 600 stykk

Montering av festebolter for ventilatorer/opphengsrammer /skilt. Omlag 200 stykk.

Sikring med sprøytebetong på fjell. Omlag 1600 m3.

Til toppen