Fylkesråd for samferdsel på transportkonferansen Nord-Norge

Fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark, Agnete Masternes Hanssen (Ap), skal delta på transportkonferansen Nord-Norge «Transport fra kyst til marked». 

Konferansen arrangeres av Transportutvikling AS i Narvik onsdag 15. til torsdag 16. november og er en viktig møteplass for Nord-Norge.

– I september har transportetatene, her i Narvik, presentert sitt konsept for fremtidig samferdsel i Nord-Norge, sier Agnete Masternes Hanssen (Ap). Vi mener at konseptvalgsutredningene (KVU-ene) ikke svarer på transportutfordringer i Nord-Norge, og skal derfor presentere vårt forslag for transportløsninger i Nord-Norge innen 2060. Disse er ute på høring fram til januar / februar 2024.

Debatt om «veien videre fra KVU til konkrete endringer»

På torsdagen holdes det debatt om veien videre fra KVU-ene til konkrete endringer. Debatten starter med innledning fra Trond Davidsen i Sjømatnorge og fylkesråd for samferdsel. Ved denne anledningen skal fylkesråden legge frem fylkeskommunens forslag for transport i Nord-Norge innen 2060. 

I etterfølgende debatt deltar i tillegg stortingsrepresentantene Bjørnar Skjæran (Ap), Dagfinn Olsen (FrP), Mona Fagerås (SV), Erlend Svardal Bøe (H), Geir Adelsten Iversen (Sp).

Debatten handler først om Nord-Norgebanen, og skal så ta utgangspunkt i den overordnete KVU-en om transportløsninger i Nord-Norge. Det skal blant annet diskuteres hvilke konkrete endringer som kan forventes etter KVU-leveringen og om Nord-Norge kan enes om prioriteringene i den nye Nasjonal transportplan (NTP). Fylkesveiene og fylkenes ansvar og tiltakspakken, som er vedlagt KVU Nord-Norge, skal tas opp.

– Vi ønsker å vise hvordan fremtidens transportløsninger kan se ut. Det er viktig at man se på hvilken utvikling for Nord-Norge man ønsker seg, og hvordan infrastruktur kan bidra til vekst og utvikling, understreker fylkesråd for samferdsel Agnete Masternes Hanssen (Ap).

Til toppen