Fylkesrådet vedtar helårsferge over Malangen

- Dette tiltaket fra fylkeskommunen understreker viktigheten av å tilrettelegge og skape forutsigbarhet for næringslivet og reiselivsnæringen, som nå er under press. Helårsferge er både et samferdsels- og reiselivsprosjekt, fremhevet fylkesrådet under lanseringen av nyheten om helårsferge. Fra venstre: fylkesrådsleder Bjørn Inge Moe (Ap), fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap), fylkesråd for næring og miljø Karin Eriksen (SP). Bak – fylkestingsrepresentant Kristin Røymo (Ap), kommunestyrerepresentant i Tromsø Pål Julius Skogholt (SV), fylkestingsrepresentant Irene Lange Nordahl (Sp), rådmann i Harstad Hugo Tode Hansen, fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo (Sp), ordfører i Senja Tom Rune Eliseussen (Sp), ordfører i Tromsø Gunnar Wilhelmsen (Ap) og ordfører i Harstad Kari-Anne Opsal (Ap). Knut Are Mortensen/Troms og Finnmark fylkeskommune  Sommerfergen mellom Brensholmen og Botnhamn har i 21 år vært i drift fra slutten av april til begynnelsen av september. Nå innstiller fylkesrådet på at fergen går hele året.

Behov for helårsdrift

Fergesambandet er svært populært. I forkant av årets sesong ble det satt inn ny ferge med større kapasitet, til tross for dette har det fortsatt vært situasjoner hvor biler står igjen på kaien. Tall fra juli i år viser en 30 prosent økning i antall personbiler på sambandet. Troms og Finnmark fylkeskommune har foretatt analyser som viser at passasjergrunnlaget er tilstede – også resten av året.

– Signalene fra kommunene og reiselivet er at helårsferge er svært ønskelig. Våre estimater viser at det også er et grunnlag for vintertrafikk, sier fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap). 

Prøveperiode på to år

Fylkesrådet ønsker at det skal lyses ut en kontrakt for helårs fergedrift for sambandet. Fergen skal ha en kapasitet på minimum 35 personbiler og at det ikke trengs å gjøre tilpasninger til eksisterende kaier.

– Vi ønsker å prøve dette i en toårsperiode, for å se om grunnlag for en permanent etablering er tilstede. For å unngå store kostnader ved oppgradering av fergekaiene, som en større ferge vil medføre, ønsker fylkesrådet å videreføre den kapasiteten som er på sambandet i dag, sier fylkesråd Kristina Hansen (Ap).

Forutsetter statlig bidrag

Kostnader for helårs drift er estimert til omlag 25 millioner kroner. Fylkesrådet forutsetter at statlige myndigheter dekker halvparten av driftskostnadene i prøveperioden, og at den tas inn i rammetilskuddsordningen etter endt prøveperiode. Samtidig har fylkesrådet sett utvidelsen til helårsferge i sammenheng med hurtigbåtlinje 4, og sett dette i et større perspektiv i forhold til kollektivtransport. Som en konsekvens avvikles derfor hurtigbåtruten mellom Tromsø – Vikran – Tennskjær og Lysnes som en del av den nye dekningsgraden innen kollektivtransport som helårsfergen medfører. Dette har ligget i kortene lenge. Videre etableres det et nytt anløp på Gibostad på linje 2 med daglige anløp.

– Samferdselsdepartementet har sagt at de vil betale halve driftskostnaden de to første årene. Dette er en forutsetning for at fylkeskommunen, som de fleste vet har en anstrengt økonomi, har mulighet til å kunne starte opp med en helårsferge, sier fylkesråd Kristina Hansen (Ap).

– Dette tiltaket fra fylkeskommunen understreker viktigheten av å tilrettelegge og skape forutsigbarhet for næringslivet og reiselivsnæringen, som nå er under press. Helårsferge er både et samferdsels- og reiselivsprosjekt, sier fylkesråd for næring, avslutter Karin Eriksen (SP).

Berg og hav med båt i bakgrunnen.  - Klikk for stort bildeMF Utstein på veg til Brensholmen i august i år Lasse Laurtiz Pettersen/Troms og Finnmark fylkeskommune  

Til toppen